دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸

موج سواران درياي مواج پر تلاطم خبر؛ روايتگران موج سوار

معصومه ملک؛ کارشناس امور رسانه

خبر نگاري حرفه پر جنب وجوشي كه شب و روز ، سرما و گرما ،آرامش و تلاطم نمي شناسدو روزنامه نگار خودش را درامواج خروشان درياي اخبار و اطلاعات رها مي كندو همچون ديده باني در حال رصد جامعه اطلاعاتي است ، خبرنگار، فقط یک واژه و شغل نيست ، بلکه شخصیتی است جریان‌ساز که ریشه در تاریخ و جریان های تاریخ ساز بشری دارد. خبرنگار، شریانهای حیاتی خبرها، احساسات و انتظارات مردمی است که با چشم حرفه ای به اتفاقات جاری نگریسته و زمینۀ اطلاع رسانی و آگاهی جامعه و فرهنگ سازی عمومی را فراهم می سازد آنچه كه مهم است رسالت خطير و مقدس خبرنگاردرجريانات روزمره است كه مسئوليت بزرگي را بر دوش او مي گذاردتا گام به گام حوادث و رخدادها را اطلاع رساني نمايد . تقدس وحرمت قلم خبرنگار كه انتقال دهنده پيام به افكار عمومي است زماني معناي واقعي پيدا مي كند تا بدور از هر گونه نگاه سياسي و مغرضانه خبر درست و صحيح را به مردم جامعه انتقال دهد و در راستاي آگاهي جامعه و فرهنگ سازي عمومي حركت نمايد .
خبرنگار متعهد و مسئول كه شريانهاي حياتي خبر در دست اوست به كار صحيح و درست واقف بوده و سعي دارد تا خبر خود را مثل بدني كه رگهاي سالم دارد و خون تميز و پر اكسيژن به قلب مي رساند،صحيح و درست به جامعه تزريق كندو قلم خود را پاس بدارد، اگر چه بايد برخي از مخاطرات و تبعات را به جان خريده و تاوان پس دهد اما ارزش قلم را حفظ مي نمايد .
بيان درد مردم ورساندن آن به گوشهاي شنوا وكارآمد ،كاري بس زيباست كه با درايت خبرنگار تيز هوش، تحولات نوعدوستي را سبب مي شود و تقدس كار را دوچنان مي كند و انگيزه زندگي را براي درد مندان بوجود مي آورد تا آنان بدانند در اين مسير كسي هست كه با چشم وگوش تيز بين آنان رامي بيندو صدايشان را مي شنود و براي كرامت انساني كه محور حقوق بشر است ارزش قائل است وبراي واژه هايي چون عدالت، آزادی، برابری و صلح داخلی و خارجی اهميت قائل است و قلم خود را به عنوان امانت الهی در راه خیر به کار می برد و با روشنگری ، جامعه را به سمت معنویات سوق می دهدو با ارائه نوشته های پُر محتوا و سودمند، افکار و اندیشه ها را رشد داده و به اعتلاء فرهنگ بشری کمک می کند وروحیه خودباوری و خوداتکایی را در مردم افزایش مي دهد، او صداي مردم است .
خبرنگار انديشمند، خود را در برابر خداوند سبحان مسئول و پاسخگو می داند، و در پی شهرت و جاه طلبی نیست و در نوشته هایش به منافع ملی و عمومی توجه ویژه اي دارد كه مي تواند مسیر یک جامعه را تغییر دهد .
خبرنگاران همواره، در طول تاریخ در معرض انواع مخاطرات پیدا و پنهان سیاسی، حقوقی و اجتماعی قرار داشته و خواهند داشت و بنابه موقعيت شغلي خود دائما در تنش و اضطراب بوده و با دنياي كاري پر از استرس در همه جا بدنبال مردم و در پي كسب خبر هستند و آنچه كه برايشان اهيت دارد مخاطب است، توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی و نياز بشريت به دسترسي اين اطلاعات خبرنگاران را بر آن مي دارد تا بتوانند همسو با جريانات جامعه تلاش كرده و وقايع را به سمع و نظر مردم برسانند .
چه خبرنگاران و نويسندگاني كه در طول هشت سال دفاع مقدس همدوش با رزمندگان دلير اسلام لحظه به لحظه حماسه هاي غرور آفرينشان را روايت كردند در بازتاب آن رشادتها جان خود را از دست دادند .
یاد و خاطره تمامی خبرنگاران شهید و ایثارگری که در طول هشت سال دفاع مقدس هم دوش با رزمندگان دلیر اسلام، لحظه به لحظه آن حماسه غرورآفرین را روایت کردند و در بازتاب و انعکاس آن سلحشوری ها زخم برداشتند وياجان خود را دادند گرامي باد.
هفدهم مرداد پاسداشت روز خبرنگار بر فعالان عر صه خبر و روايتگران حق و حقانيت مبارك باد .

upna
لینک کوتاه : http://upna.ir/?p=74458
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما