شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۶

تفویض اختیارات خاص مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به خلیلی + جزئیات

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نامه ای حق امضاء ناشی از اختیارات موضوع ماده ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را به معاون عملیات غیرصنعتی این شرکت تفویض کرد.

بعد از بازنشستگی کاردر، با حکم وزیر نفت مسعود کرباسیان به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در این مدت انتصابات و احکام متعددی را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا یکی از این احکام مربوط به دکتر رضا خلیلی معاون عملیات غیرصنعتی این شرکت می باشد که با حکم وی حق امضاء ناشی از اختیارات موضوع ماده ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را به معاون عملیات غیرصنعتی این شرکت تفویض کرد.

کرباسیان با این حکم نشان داد که شناخت کافی از زیرمجموعه و تخصص نیروهای شرکت ملی نفت ایران دارد.

این تفویض اختیار به خلیلی هم باعث رضایت داخلی بین نیروهای شرکت ملی نفت ایران و همچنین باعث حمایت نیروها و گفتمان های سیاسی اصلاح طلب و معتدل حامی دولت از احکام صادره کرباسیان شده است.

در نامه مسعود کرباسیان خطاب به رضا خلیلی آمده است: «در اجرای بند ۱۸ ماده ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بدینوسیله حق امضاء ناشی از اختیارات موضوع ماده مذکور جهت انجام مکاتبات، تنظیم و ابلاغ صورتجلسات، اسناد اداری، مالی و تعهد آور، انعقاد موافقتنامه‎ها و قراردادها، با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین‎نامه شرکت ملی نفت ایران، همچنین صدور بخشنامه و دستورالعمل‎های مورد نیاز در حوزه فعالیت آن معاونت به منظور انجام اقدامات مندرج در حکم فوق الذکر، از جمله راهبری، نظارت، هماهنگی، پیگیری وظایف و ماموریت‎های مرتبط محوله در حوزه عملیات غیر صنعتی و چارچوب مصوبات هیئت مدیره محترم و با رعایت قوانین و مقررات به جنابعالی تفویض می گردد تا اقدامات لازم را معمول فرمائید.»

upna
لینک کوتاه : http://upna.ir/?p=84416
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما