شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۷:۳۷

خبری که همه راشرمنده کرد!

محمدعلی وکیلی – این روزها عکس و خبر “گورخوابی”، وجدان جامعه را آزرده است. عکس ها خبر از این می دادند که سرمای شدید هوا، باعث شده، کارتن خوابها به گورها پناه ببرند! پناه بر خدا! واقعا اگر ما مسئولین بر خود بپیچیم، رواست.

با دیدن این صحنه ها، وجدان جمعی ایرانیان به درد آمده است. زمانی که ما در کنار شوفاژ و شومینه های خود خواب بودیم عده ای از شدت سرما در گورها می لرزیدند. این مسائل اجتماعی با غایت و هدف نظام ما اصلا نمی خواند. آیندگان حتما ما را به پرسش خواهند کشید که با وجود مصرف این سطح از منابع کشور، وجود این صحنه ها را چگونه توجیه می کنید؟! رئیس جمهور نیز واکنش جدی نشان داد و از قابل تحمل نبودن این اتفاقات خبر داد.

حقیقتا هم قابل تحمل نیست. در خبرها آمده بود که برخی این گور خواب ها را “معتاد” خوانده اند. من نمی دانم معتاد بودن یا نبودن اینان چقدر از فاجعه این اتفاق کم می کند! اما مشخص است این قشر که به قبرستان پناه آورده اند از ضعیف ترین افراد جامعه اند. آنانی که گرفتار پدیده های شوم و خانمان سوز اجتماعی شده اند.

اساسا معتاد بودن آنان، خبر از فاجعه ای عمیق تر می دهد! چرا که این نشان می دهد که جامعه ایرانی تا کجا گرفتار مسائل اجتماعی و مصائب آن است. نشان می دهد پدیده اعتیاد از کنترل مدیران جامعه خارج شده است؛ چندان که قبرستان ها پناهگاه آنان شده است. یکی از کار ویژه های نهادهای اجتماعی اساسا درمان این پدیده هاست. نهادهایی که در این رابطه بیشترین امکانات و اختیارت را دارند مسئولیت بیشتری نیز دارند. اینکه در غفلت ما مسئولین، پدیده ها و آسیب های اجتماعی تا این سطح، مزمن شده اند، اصلا نشانه خوبی نیست. عکس های منتشر شده به مثابه آلارم قرمز جامعه است.

این آلارم، نشان از عمق فاجعه می دهد. نشان می دهد که زیر پوست شهر، وضعیت فوق بحرانی است. مسلم است که شرایط یکباره به اینجا نرسیده است. یک عمر، مسائل اجتماعی بر روی هم غمباد کرده تا کار به اینجا کشیده شده است. این واقعه نشان می دهد سنسورهای نهادهای تصمیم گیرنده در این مملکت خوب کار نمی کند. نشانه ها و هشدارها را کسی نمی بیند و نمی شنود.

اگر ما نسبت به آلارم های جامعه حساس بودیم که کار به اینجا نمی کشید. امروز مشخص شد که کار معتادان و کارتن خواب ها به کجا کشیده است؛ اما مشخص نیست که سایر مسائل اجتماعی تا کجا دامن پهن کرده است! هر لحظه ممکن است اخباری از وضعیت قرمز سایر مسائل اجتماعی بیرون بیاید. هر آن ممکن است تصاویر و اخباری از وضعیت طلاق منتشر شود و همه جامعه را شوکه کند. هیچ بعید نیست در روزهای آینده تصویری از وضعیت زندگی کودکان کار منتشر شود که وضعشان از گورخواب ها بدتر باشد! حجم این مسائل، دلهره فروپاشی اجتماعی رابه دل ها می افکند. حقیقتا همه باید شرمنده باشیم. انباشت مسائل اجتماعی، معدل عملکرد همه مسئولین را پایین می آورد.

مسائل اجتماعی ما محدود به گورخواب هایی که عکسشان منتشر شده نیست. گورخواب های نصیر آباد امروز فقط عکسشان منتشر شده است. بسیاری از مسائل دیگر اجتماعی وجود دارد که مرز بحران را رد کرده اند اما هنوز شکار دوربین ها نشده اند. باید فکری جدی کرد. انباشت این مسائل می تواند قوام و سامان اجتماع را فرو پاشد.

* نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی / مدیر مسئول روزنامه ابتکار

upna
لینک کوتاه : http://upna.ir/?p=20457
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما