» علی ربیعی
    005
  • علی ربیعی عنوان کرد
    آغاز دور جدید حذف یارانه ها
  • دور جدید حذف یارانه ها از دیماه آغاز شد تا تصمیم جدید دولت برای حذف یارانه ۳ میلیون نفر دیگر از پُردرآمدها عملیاتی شود.
    1
  • آخرین توصیه آیت الله هاشمی رفسنجانی به وزیر تعاون
  • وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: آیت الله هاشمی در آخرین دیدارم با ایشان درباره بیمه بیکاری و بیمه فراگیر اجتماعی برای اقشار فرودست جامعه صحبت و تاکید کردند که این موضوع باید در کشور ما اجرایی شود.

چندرسانه اي