برای ارتباط با ما می توانید از طریق ایمیل :
Upna@pnu.ac.ir
و همچنین شماره تماس ۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۷ تماس حاصل فرمایید.