بازار کار در دستان رشته های مهندسی، بازرگانی و علوم انسانی
بازار کار در دستان رشته های مهندسی، بازرگانی و علوم انسانی

سرویس حوزه و دانشگاه، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال گذشته نشان می دهد، ۵۱ درصد جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی ،به لحاظ اقتصادی شاغل و یا در جستجوی کار نیستند. به گزارش یوپنا، این آمارها همچنین نشان می دهد از ۱۱میلیون و ۳۹۲ هزار و ۲۲۷ نفر دانش آموخته […]

سرویس حوزه و دانشگاه، نتایج آمارگیری نیروی کار در سال گذشته نشان می دهد، ۵۱ درصد جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی ،به لحاظ اقتصادی شاغل و یا در جستجوی کار نیستند.

به گزارش یوپنا، این آمارها همچنین نشان می دهد از ۱۱میلیون و ۳۹۲ هزار و ۲۲۷ نفر دانش آموخته عالی و یا در حال تحصیل، ۴۹ درصد جمعیت فعال محسوب می شوند که ۸۱٫۵ درصد از آنان شاغل و ۱۸٫۵ درصد بیکارند.
همچنین این نتایج به تفکیک جنسیت نشان می دهد که ۶۱٫۶ درصد از مردان تحصیل کرده فعال و ۳۸٫۴ درصد غیرفعال هستند. براساس نتایج یاد شده، از ۶ میلیون و ۸۶ هزار و ۴۹۴ مرد دانش آموخته، ۸۷ درصد شاغل و ۱۳ درصد بیکارند.
این نتایج درباره زنان نشان می دهد که ۳۴٫۵ درصد از زنان دانش آموخته فعال و ۶۵٫۵ درصد غیرفعالند.همچنین ۷۰ درصد از زنان دانش آموخته شاغل و ۳۰درصد در جستجوی کار (بیکار) هستند.
مقایسه جنسیتی در مورد دانش آموختگان نیز نشانگر آن است که بیش از ۶۵ درصد زنانی که تحصیلات دانشگاهی را سپری می کنند موفق به یافتن شغل نمی شوند و در بخش جمعیت غیرفعال قرار می گیرند.
براساس نتایج آمارگیری نیروی کار سال گذشته، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰سال به بالا، ۱۰٫۶ درصد و برای مردان و زنان به ترتیب ۸٫۸ و ۱۹٫۷ درصد گزارش شده بود.
همچنین براساس این نتایج، در میان دانش آموختگان کشور بیشترین تعداد شاغلان در رشته های مهندسی، بازرگانی و امور اداری و علوم انسانی هستند.
بررسی اینکه آیا دانش آموختگان دانشگاهی در رشته مرتبط خود شاغل هستند نیاز به بررسی دیگر دارد اما نتایج نشان می دهد که فارغ التحصیلان رشته های مهندسی، حسابداری و علوم انسانی بیش از سایر رشته ها می توانند جذب بازار کار شوند./ایرنا