تاملی برحضور خمینی جوان درمجلس خبرگان
تاملی برحضور خمینی جوان درمجلس خبرگان

یوپنا -* غلامعلی رجایی؛ چند روز از انتشارخبرحضورآیت الله سیدحسن خمینی درانتخابات مجلس خبرگان نمی گذرد که این خبر به اصلی ترین مساله خبری این روزهای جامعه ایران تبدیل شده است. شور و شعفی که پس از اعلام حضور خمینی جوان در سطح جامعه و بویژه فضای رسانه ای کشور منتشر شد اکنون از سطح […]

یوپنا -* غلامعلی رجایی؛ چند روز از انتشارخبرحضورآیت الله سیدحسن خمینی درانتخابات مجلس خبرگان نمی گذرد که این خبر به اصلی ترین مساله خبری این روزهای جامعه ایران تبدیل شده است.

شور و شعفی که پس از اعلام حضور خمینی جوان در سطح جامعه و بویژه فضای رسانه ای کشور منتشر شد اکنون از سطح یک خبر فراتر رفته و در روزهای آینده تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهد گشت .امری که البته به مذاق بعضی کج اندیشان خوش نیامده و نخواهد آمد واز هم اکنون نشانه های این برنتابندگی را می شود دید.

ورود  آیت الله خمینی جوان  که درسپهر سیاسی ایران اسلامی پس از خمینی  به وی انتظارها وامیدهای زیادی می رود به عرصه انتخابات خبرگان یک مساله بسیارمهم است که از زوایای مختلف می توان بدان نگریست:

اول- جامعه ایرانی عصرحاضر وبی تردید درعصرهای آینده از خمینی وخاندان وی یاد وخاطره خوشی داشته وخواهد داشت.این خاندان با سرنگونی سلطنتی مستبد و واسطه به بیگانگان به دست با کفایت ملت وبا مدد از امدادهای بیکران الهی بزرگترین خدمت را به ایران ستم زده تحت سلطه شاهان نموده اند .دراینکه ایران پس از شاه که می توان وی را ایران خمینی نامید ایرانی است مستقل  وغیروابسته ومتکی به قدرت ملت  بزرگ خویش، هیچ کس حتی دشمنان آن تردیدی ندارند.

ورود خمینی جوان به عرصه  انتخابات مجلس خبرگان وبی تردیدانتخاب وی با رای بالای مردم تهران- که گفته می شود وی از این شهر نامزد خواهد شد- باعث پراکنده شدن نام ویاد وخاطره عطروبوی معمار کبیرانقلاب اسلامی درسطح جامعه ومراکز تصمیم گیرمهم نظام  شده وخواهد شد .

دوم- با ورودآیت الله خمینی جوان به مجلس خبرگان کسانی که به لحاظ سنی با وی فاصله بسیاری داشته ودارند از نزدیک با استعدادهای شگفت وکم نظیر وی- که برهمین مبنا ،قدیمی ترین یار امام یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی  از وی با لقب علامه یاد نمودند-  از جمله:

-غنای علمی وفقهی که سالهاست در درس خارج شان  در حوزه ی مقدسه ی قم درمنظر و نظر طلاب  فاضل است

– آشنایی وتسلط کامل وی به دو زبان انگلیسی وعربی

-آشنایی وی با سیاستهای کلان داخلی ومسایل مهم خارجی

 – تسلط  کافی وی  بر عرصه های غیرفقهی نظیرعلوم اجتماعی،شناخت فرق وملل ونحل اسلامی،شعر، ادبیات، هنر و..

 وسایرتوانایی های علمی ومعنوی وی آشنا  و وجود ارزشمند وی را در این مجلس مغتنم خواهند شمرد.

سوم .آیت الله خمینی جوان موردعلاقه ی نسل جوان است.ورود وی به عرصه ی انتخابات  مجلس خبرگان علاوه برایجاد شادی درمیان طرفداران وعلاقمندان بی شمار امام درداخل کشور بویژه  نسل جوان را خوشحالترازدیگران خواهدساخت. چه با حضور وی احساس می کنند مجلس خبرگان تنها مجلس شیوخ ومحترمین بالای هفتاد وهشتاد سال نیست.ورود خمینی جوان قطعا برحضور نسل جوان که آرمانهای خودرادرامثال وی متبلور ومحقق می بینند بی شک ورود گسترده  وکم نظیر وحتی استثنایی جوانان جامعه را به حضوردرپای صندوقهای رای  به دنبال خواهد داشت.

چهارم-خاندان خمینی پس ازارتحال وی با هدایت  درایت وتیزبینی وروشنگری ومشی معتدل آیت الله خمینی جوان نشان داده اند – ومصلحت هم درهمین است- که بدون وابستگی به جناح سیاسی خاصی همواره مستقل ازهرگونه  گرایش به سمت وسویی خاص همواره درکنارسلایق سیاسی بوده اند.اصرارخمینی جوان بر مشی جد کبیرخود وکار با همه سلایق سیاسی باعث می شود درانتخابات فراروی، سلایق سیاسی جناح های  موجود کشور- اصولگرایان،اصلاح طلبان ،معتدلین ومستقلین- به وی رای بدهند تاجایی که می شود گفت رای خیره کننده به وی را از هم اکنون می شود پیش بینی نمود.

پنجم- آنگونه که سیدعلی خمینی برادرکهترحاج سیدحسن آقا اعلام کرده است خمینی جوان از تهران  نامزد می شود.

بی شک حاج سیدحسن آقاخمینی درهرحوزه ای نامزد بشود با رای بالا- اگرنگویم با بالاترین رای -از سوی مردم قدرشناس هرشهر به مجلس خبرگان راه خواهد یافت. رایی که  بدلایلی که گفته شد قطعا بر رای اغلب نمایندگانی که سالهای متمادی واز بدایت  تاسیس آن دردوره های مختلف مجلس خبرگان درآن عضویت داشته وبرای مردم شناخته شده اند فزونی خواهد گرفت- اما  نامزدی وی از تهران  که مردم شریف آن از رشد وهوش بالای سیاسی برخوردارند وهمواره درتحولات  تاریخی وسیاسی وفرهنگی کشور نقش اصلی وبی بدیلی را  ایفا کرده ومی کنند معنا ومفهوم دیگری پیدا کرده ومی کند .

بی تردید مردم شریف تهران برای اینکه ارادت قلبی وعشق وقدرشناسی خود را به خمینی وخاندان وی ثابت کنند تصمیم خواهندگرفت با تمام وجود به صحنه بیایند و با رایی خیره کننده وشگفت به نوه امام ویادگارارزشمند وی به دنیا ثابت نمایند تاهمیشه قدردادن این خاندان بابرکت که آینده سیاسی  واستقلال ایران به  حضور و وجود شریف آنها بستگی تام وتمام دارد بوده وخواهند بود .

شایدهمین علاقه  به حضور خمینی جوان بعنوان نمادی از معمار کبیرانقلاب بود که درانتخابات اخیرریاست جمهوری در میان برخی از اقشار جامعه این احساس  را پدید آورد که با برخورداری خمینی جوان از محبوبیت ممتاز ومنحصربفردی که دربین آحاد مختلف جامعه ایران داشته ودارد  وی مصلحت است نامزد  مسند ریاست جمهوری شود وسکان قوه اجرایی کشور را بدست با کفایت خودگیرد.

ششم- علاقه امام به  خاندان  ویادگارانش امری نیست که نیاز به توضیح داشته باشد.بی شک روح آن عزیز سفرکرده ازحضور یادگارارزشمند خود درعرصه  ی مهم انخابات مجلس خبرگان رهبری بسیار خوشحال  خواهدشد. امام عزیزی که  همواره به محافظت از اسلام وانقلاب  می اندیشید وصد البته خاندان خود رابرای فداکاری وپاسداری از آن محقتر از بقیه می داند.رای بالای مردم به خمینی جوان  شادی روح بلند آن عزیزهمیشه عزیزرا درپی خواهد داشت  واین شادی  روح امام  امری نیست که ملت قدرشناس از آن به سادگی عبور کنند.

گمان می کنم برای همین قدرشناسی است که بعضی علاقمندان امام برای اثبات وفاداری خود به امام وراه نورانی ایشان حتی اگر درتهران نباشند از شهرهای دور ونزدیک به تهران بیایند تا درشکوه رای  مردم به خمینی جوان سهمی داشته باشند.

نکته پایانی

اگرچه زمان به تکرارکشیده نمی شود اما می توان تکرارهای زیبایی را درزمانه دید.

حضور خمینی جوان  بیانگر این حقیقت روشن است که خورشیدخمینی درایران بی غروب است واین امری است که مردم ایران بدان ایمان دارند.

ورودخمینی جوان به مجلس خبرگان، استمراراین تابش خورشید بی غروب درسپهرسیاسی ایران اسلامی است.