تکذیب امکان پرداخت جریمه برای کلیه مشمولان سربازی
تکذیب امکان پرداخت جریمه برای کلیه مشمولان سربازی

سرویس اجتماعی؛ جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح انتشار خبری مبنی بر " فراهم شدن امکان پرداخت جریمه برای کلیه مشمولان سربازی" را تکذیب و اعلام کرد که در صورت اجراشدن طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده، قوانین و مقررات آن همچون سال ۹۴ خواهد بود. به گزارش یوپنا سردار موسی کمالی […]

سرویس اجتماعی؛ جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح انتشار خبری مبنی بر " فراهم شدن امکان پرداخت جریمه برای کلیه مشمولان سربازی" را تکذیب و اعلام کرد که در صورت اجراشدن طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده، قوانین و مقررات آن همچون سال ۹۴ خواهد بود.

به گزارش یوپنا سردار موسی کمالی در واکنش به خبری مبنی بر فراهم‌شدن امکان پرداخت جریمه برای کلیه مشمولان سربازی اظهار کرد: چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد و مشمولان سربازی باید به سربازی بروند.

وی همچنین در توضیح خبر منتشرشده مبنی بر اینکه "در سال آینده نیز طرح جریمه ریالی سربازی ادامه خواهد داشت" گفت: در دولت بحثی مطرح شد مبنی بر اینکه امکان پرداخت جریمه ریالی در سال آینده برای کدام گروه از مشمولان غایب فراهم شود. یک نظر بر این بود که باید مدت غیبت حداقل پنج سال و بیشتر از آن باشد و نظر دیگر بر این بود که باید مدت غیبت از سربازی حداقل ۸ سال و بیشتر از آن یعنی معادل شرایط فعلی باشد که در دولت نظر بر روی ۵ سال بود که البته این موضوع مورد تایید و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح نیست.

جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: در ستاد کل نیروی مسلح نیز موضوع این است که آیا اصلا بنای اجرای این طرح در سال آینده وجود داشته باشد یا خیر. ضمن اینکه در صورت اجرای این طرح شرایط همچون سال ۹۴ خواهد بود و حداقل زمان غیبت از سربازی می‌بایست ۸ سال یا بیشتر از آن باشد.

کمالی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به حساسیت موضوع، هماهنگی‌ها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال انجام است که نتایج آن اعلام خواهد شد اما مشمولان باید توجه داشته باشند که در حال حاضر هیچ تصمیمی برای اجرای طرح جریمه ریالی برای سال آینده قطعی نشده و در صورتی که بنا بر اجرای طرح جریمه ریالی در سال ۹۵ باشد، شرایط آن از جمله رقم جریمه ریالی و سنوات آن همچون سال ۹۴ بوده و تغییری نخواهد کرد./ایسنا