سرویس سیاسی، صفحه رسمی ویدئوهای مربوط به سیدحسن خمینی در اینستاگرام هک شد. به گزارش یوپنا، «شبکه مجازی آستان» با اعلام این خبر، نوشت: صفحه اینستاگرام ویدئویی آیت‌الله سیدحسن خمینی برای دقایقی هک و از دسترس خارج شد. در همین راستا، گردانندگان این صفحه با انتشار اطلاعیه‌ای، از پیگیری قضایی این حادثه خبر دادند.

سرویس سیاسی، صفحه رسمی ویدئوهای مربوط به سیدحسن خمینی در اینستاگرام هک شد.

به گزارش یوپنا، «شبکه مجازی آستان» با اعلام این خبر، نوشت: صفحه اینستاگرام ویدئویی آیت‌الله سیدحسن خمینی برای دقایقی هک و از دسترس خارج شد.

در همین راستا، گردانندگان این صفحه با انتشار اطلاعیه‌ای، از پیگیری قضایی این حادثه خبر دادند.

صفحه ویدئوهای سیدحسن خمینی هک شد