عربستان سعودی سفیر ایران را احضار کرد
عربستان سعودی سفیر ایران را احضار کرد

عربستان سعودی سفیر ایران در ریاض را احضار و به اظهارات و مواضع تهران درباره اعدام های امروز اعتراض کرد.   به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی،  ریاض همچنین مسئولیت امنیت کادر سفارت خود در تهران و کنسولگریش در مشهد را برعهده دولت ایران دانست.

عربستان سعودی سفیر ایران در ریاض را احضار و به اظهارات و مواضع تهران درباره اعدام های امروز اعتراض کرد.
 
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی،  ریاض همچنین مسئولیت امنیت کادر سفارت خود در تهران و کنسولگریش در مشهد را برعهده دولت ایران دانست.