شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در پاییز94، 4.8 درصد رشد کرد
شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در پاییز94، 4.8 درصد رشد کرد

 تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش 1.2درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در فصل پاییز 1394 نسبت به فصل پیشین و رشد 4.8 درصدی آن نسبت به فصل مشابه پارسال (نقطه به نقطه) نشان دارد.   به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات پاییز 94 نشان می دهد […]

 تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش 1.2درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در فصل پاییز 1394 نسبت به فصل پیشین و رشد 4.8 درصدی آن نسبت به فصل مشابه پارسال (نقطه به نقطه) نشان دارد.

 

به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات پاییز 94 نشان می دهد درصد تغییر چهار فصل (بر اساس سال پایه 100=1390) منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه)برابر با 6.2درصد بود.
بر اساس این گزارش، شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی خانگی» در پاییز 1394 برابر با 132.2 بود که نسبت به فصل پیش 0.7 درصد افزایش کرد. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز 5.4درصد بود.
شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل پاییز امسال برابر با 133.6 بود که نسبت به فصل پیش 0.5درصد افزایش یافت.
میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز 4.4درصد بود.
شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل پاییز 1394 برابر با 158 بود که نسبت به فصل پیش 0.6درصد افزایش یافت. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز 7.6درصد بود.
شاخص گروه «خدمات واسطه گری های مالی(بیمه)» در فصل پاییز 1394، 151.1 بود که نسبت به فصل پیش 0.1 درصد افزایش نشان داد. میزان تغییرات نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) 2.4درصد بود.
شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل پاییز 94 برابر با 129.2 بود که نسبت به فصل پیش 1.1 درصد افزایش یافت. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز 5.9درصد بود.
شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل پاییز 94 برابر با128.6 بود که نسبت به فصل پیش پنج درصد افزایش داشت. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز 6.6درصد بود.
شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل پاییز 94، 129.9 بود که نسبت به فصل پیش 0.7درصد افزایش یافت.میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز 5.4 درصد بود.
شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی و شخصی» در فصل پاییز 94، 131.2 بود که نسبت به فصل پیش 1.1 درصد افزایش نشان داد. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 4.9درصد بود.

upna