شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در پاییز۹۴، ۴٫۸ درصد رشد کرد
شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در پاییز۹۴، ۴٫۸ درصد رشد کرد

 تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش ۱٫۲درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در فصل پاییز ۱۳۹۴ نسبت به فصل پیشین و رشد ۴٫۸ درصدی آن نسبت به فصل مشابه پارسال (نقطه به نقطه) نشان دارد.   به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات پاییز ۹۴ نشان می دهد […]

 تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش ۱٫۲درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در فصل پاییز ۱۳۹۴ نسبت به فصل پیشین و رشد ۴٫۸ درصدی آن نسبت به فصل مشابه پارسال (نقطه به نقطه) نشان دارد.

 

به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات پاییز ۹۴ نشان می دهد درصد تغییر چهار فصل (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه)برابر با ۶٫۲درصد بود.
بر اساس این گزارش، شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی خانگی» در پاییز ۱۳۹۴ برابر با ۱۳۲٫۲ بود که نسبت به فصل پیش ۰٫۷ درصد افزایش کرد. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز ۵٫۴درصد بود.
شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل پاییز امسال برابر با ۱۳۳٫۶ بود که نسبت به فصل پیش ۰٫۵درصد افزایش یافت.
میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز ۴٫۴درصد بود.
شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل پاییز ۱۳۹۴ برابر با ۱۵۸ بود که نسبت به فصل پیش ۰٫۶درصد افزایش یافت. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز ۷٫۶درصد بود.
شاخص گروه «خدمات واسطه گری های مالی(بیمه)» در فصل پاییز ۱۳۹۴، ۱۵۱٫۱ بود که نسبت به فصل پیش ۰٫۱ درصد افزایش نشان داد. میزان تغییرات نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) ۲٫۴درصد بود.
شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل پاییز ۹۴ برابر با ۱۲۹٫۲ بود که نسبت به فصل پیش ۱٫۱ درصد افزایش یافت. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز ۵٫۹درصد بود.
شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل پاییز ۹۴ برابر با۱۲۸٫۶ بود که نسبت به فصل پیش پنج درصد افزایش داشت. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز ۶٫۶درصد بود.
شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل پاییز ۹۴، ۱۲۹٫۹ بود که نسبت به فصل پیش ۰٫۷درصد افزایش یافت.میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز ۵٫۴ درصد بود.
شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت های خدمات عمومی و شخصی» در فصل پاییز ۹۴، ۱۳۱٫۲ بود که نسبت به فصل پیش ۱٫۱ درصد افزایش نشان داد. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴٫۹درصد بود.