نگرانی رییس کمیته انضباطی از حادثه های بازی پرسپولیس -تراکتور
نگرانی رییس کمیته انضباطی از حادثه های بازی پرسپولیس -تراکتور

 اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی گفت: منتظر گزارش این بازی هستیم.جدای از آن چیزی که قطعا از سوی نماینده سازمان لیگ و مسئولین برگزار کننده مسابقه گزارش خواهد شد، آنچه که از تلویزیون دیدم بسیار نگران کننده بود. وی افزود: پرتاب ترقه و نارنجک طبق آیین نامه انضباطی تخلف بوده و مطمئنا به طور […]

 اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی گفت: منتظر گزارش این بازی هستیم.جدای از آن چیزی که قطعا از سوی نماینده سازمان لیگ و مسئولین برگزار کننده مسابقه گزارش خواهد شد، آنچه که از تلویزیون دیدم بسیار نگران کننده بود.
وی افزود: پرتاب ترقه و نارنجک طبق آیین نامه انضباطی تخلف بوده و مطمئنا به طور جدی در این باره تصمیم گیری می کنیم. به دلیل اینکه این بازی ناظر انضباطی نداشت و از جزئیات آن بی اطلاع هستیم، به محض رسیدن گزارش، قطعا رای مناسبی را صادر خواهیم کرد.
رئیس کمیته انضباطی در پایان گفت: بخشی از بازی را که از طریق تلویزیون تماشا کردم،  شاهد درگیری دو بازیکن و به پرتاب نارنجک بودم. با توجه به اینکه این دیدار روزگذشته برگزار شد اما امیدوارم با ارائه هرچه سریعتر گزارش از سوی مسئولین سازمان لیگ و برگزار کننده این بازی، رسیدگی به تخلفات را در دستور کاری خود قرار دهیم و رای مربوطه را صادر کنیم. همانطوری که در هفته ۲۱ با در اختیار داشتن گزارش تخلفات بازی، رای مسابقات فورا صادر شد.