کرایه تاکسی و اتوبوس ۱۵ درصد و مترو ۲۵ درصد افزایش می‌یابد
کرایه تاکسی و اتوبوس ۱۵ درصد و مترو ۲۵ درصد افزایش می‌یابد

در نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال ۹۵، اعتراض فرمانداری تهران نسبت به افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی (تاکسی، مترو و اتوبوس)، در سال ۹۵ در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.   در ادامه بررسی اعتراض فرمانداری تهران، اعضای شورای شهر تهران به افزایش ۱۵ درصدی کرایه‌های تاکسی، ۱۵ درصدی اتوبوس […]

در نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال ۹۵، اعتراض فرمانداری تهران نسبت به افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی (تاکسی، مترو و اتوبوس)، در سال ۹۵ در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.
 
در ادامه بررسی اعتراض فرمانداری تهران، اعضای شورای شهر تهران به افزایش ۱۵ درصدی کرایه‌های تاکسی، ۱۵ درصدی اتوبوس و ۲۵ درصدی مترو رای دادند.
 
گفتنی است، پس از ابلاغ این مصوبه، فرمانداری ۱۵ روز فرصت دارد تا این موضوع را رد یا تایید کند.