دانشگاه پیام نور در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش محوری دارد
دانشگاه پیام نور در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش محوری دارد

دکتر رستمی ابوسعیدی در دیدار نوروزی کارکنان ضمن تبریک سال نو، گفت: مقام معظم رهبری با درک شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی و نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل، بر نکته مهمی تاکید کرده اند و دانشگاه پیام نور می تواند در تحقق این شعار نقش محوری ایفا نماید. رئیس دانشگاه […]

دکتر رستمی ابوسعیدی در دیدار نوروزی کارکنان ضمن تبریک سال نو، گفت: مقام معظم رهبری با درک شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی و نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل، بر نکته مهمی تاکید کرده اند و دانشگاه پیام نور می تواند در تحقق این شعار نقش محوری ایفا نماید.
رئیس دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام و عمل و تلاش مستمر همه به ویژه دانشگاهیان به عنوان قشر فرهیخته کشور است، اظهار داشت: در شرایطی که با فرجام شکوهمندانه برجام، ایران به جایگاه ارزشمندی در عرصه بین الملل دست یافته است، تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی و اهتمام ویژه بر این امر می توانیم در حفظ این جایگاه و استقلال کشور موثر باشیم.
وی ضمن تقدیر از زحمات کارکنان دانشگاه پیام نور در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیز بتوانیم با همدلی بیشتر در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر وامید گام برداریم.