تازه ترین سناریوی جدید متهم نفتی + فیلم
تازه ترین سناریوی جدید متهم نفتی + فیلم

در جلسه دادگاه متهم نفتی که هفته پیش تشکیل شد وکیل بابک زنجانی گفت که متهم فهرست اموال خارجی اش را به شرکت نفت داده است.  به گزارش گروه فیلم وصوت ؛ دادگاه متهم نفتی که هفته پیش تشکیل شد وکیل بابک زنجانی گفت که متهم فهرست اموال خارجی اش را به شرکت نفت داده است. […]

در جلسه دادگاه متهم نفتی که هفته پیش تشکیل شد وکیل بابک زنجانی گفت که متهم فهرست اموال خارجی اش را به شرکت نفت داده است.

 به گزارش گروه فیلم وصوت ؛ دادگاه متهم نفتی که هفته پیش تشکیل شد وکیل بابک زنجانی گفت که متهم فهرست اموال خارجی اش را به شرکت نفت داده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

upna