طرح ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل اجرا می شود
طرح ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل اجرا می شود

رئیس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم گفت: به دانشجويان متاهل وام ودیعه مسکن ارائه می شود که مقدار و شرایط این وام در سطح استان ها و شهرهای مختلف کشور متفاوت است به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، مهندس ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: در حال حاضر از بین خوابگاه های […]

رئیس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم گفت: به دانشجويان متاهل وام ودیعه مسکن ارائه می شود که مقدار و شرایط این وام در سطح استان ها و شهرهای مختلف کشور متفاوت است
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، مهندس ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: در حال حاضر از بین خوابگاه های موجود در کشور تعداد خوابگاه هایی که برای متاهلان در نظر گرفته شده ، بسیار کم است
وی افزود: مقدار و شرایط این وام در سطح استان ها و شهرهای مختلف کشور متفاوت است اما در حال رایزنی هستیم که از ظرفیت مسکن مهر استفاده شود و در اختیار دانشگاه ها این ظرفیت ها قرار داده شود
یزدان مهردر ادامه گفت: افراد از طریق دانشگاه های در حال تحصیل خود می توانند از میزان این وام ها مطلع شوند
رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به بحث اعتبارات لازم برای خوابگاه ها و رضایت از این بخش اظهار داشت: در بحث خوابگاه ها  تارسیدن به نقطه مطلوب در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان حداقل کمبود اعتبار داریم . ما برای تجهیز و تعمیر اساسی خوابگاه ها نیز با ۵۵۰ میلیارد تومان کمبود اعتبار مواجه هستیم که با استفاده از نهادهای عام المنفعه درصدد پوشش دهی مناسب تلاش می کنیم