نخست وزیر ایتالیا در صدر یك هیات بلندپایه وارد تهران شد
نخست وزیر ایتالیا در صدر یك هیات بلندپایه وارد تهران شد

به گزارش یوپنا، «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا با دستور كار گسترش و ارتقای روابط دوجانبه در دوران پساتحریم در صدر یك هیات ۲۵۰ نفری سیاسی و اقتصادی صبح سه شنبه با استقبال «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد تهران شد. دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و دیگر مقام های […]

به گزارش یوپنا، «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا با دستور كار گسترش و ارتقای روابط دوجانبه در دوران پساتحریم در صدر یك هیات ۲۵۰ نفری سیاسی و اقتصادی صبح سه شنبه با استقبال «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد تهران شد.

دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و دیگر مقام های بلندپایه ایران، توسعه همكاری های اقتصادی و تجاری دو كشور در دوران پسا تحریم و حضور فعال شركت ها و سرمایه گذاران ایتالیایی در ایران از اهداف سفر رنتزی بیان شده است.