قطع یارانه ۳ دهک بالای جامعه
قطع یارانه ۳ دهک بالای جامعه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته علی رغم مخالفت دولت با قطع یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه، با ۱۲۵ رای موافق، یارانه سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کردند. بر اساس مصوبه مجلس و طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور […]

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته علی رغم مخالفت دولت با قطع یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه، با ۱۲۵ رای موافق، یارانه سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کردند. بر اساس مصوبه مجلس و طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در بودجه در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کند و هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیرماه ۹۵ به این گروه ها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی می شود.

بر این اساس

۱- یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال معادل رقمی حدود ۳ میلیون تومان در ماه باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی، و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بگیران دولتی و غیر دولتی که درآمد سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

۶- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدند قطع خواهد شد.همچنین بر اساس بند الحاقی این تبصره دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این بخش از قانون استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی است.

این در حالی است که دولت با حذف یارانه نقدی سه دهک درآمدی که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده بود مخالفت کرد.

نوبخت در این باره در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه شامل ۲۴ میلیون نفر نیست و مجلس آمار درستی ارائه نکرد.

وی خاطر نشان کرد: اینکه گفته می شود ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می شوند درست نیست و کسانی که مستغنی هستند نگران دریافت یارانه نیستند، بلکه افراد کم درآمد نگرانی برای دریافت یارانه دارند. بنابراین عدد واقعی حذف شدگان بر اساس مصوبه مجلس ۲۴ میلیون نفر نخواهد بود.

علی لاریجانی در ادمه سخنان نوبخت گفت: یکی از مشکلاتی که کمیسیون تلفیق داشت این بود که در دو سال گذشته اجازه دادیم دولت خانوارهایی را که نیازمند نیستند حذف کند ولی این کار انجام نشده است و دولت هر ماه در پرداخت یارانه با مشکل روبرو است.

در پایان نوبخت  تصریح کرد: اگر قرار است مشکل دولت حذف شود این پیشنهاد مشکلی  از ما حل نمی کند و ما نمی خواهیم بدوندلیل یارانه فردی را حذف کنیم. در عین حال یارانه حذف شده باید به سمت امنیت و اشتغال هدایت شود.