ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل در خرداد ماه
ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل در خرداد ماه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: از امسال صاحبان مشاغل در خرداد اظهارنامه مالیاتی را ارائه خواهند کرد. به گزارش یوپنا به نقل از واحد مرکزی خبر، سید کامل تقوی نژاد افزود: در سال های قبل صاحبان مشاغل و عمده اشخاص حقوقی و مالکان املاک اجاره ای مکلف بودند تا پایان تیر اظهارنامه مالیاتی را […]

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: از امسال صاحبان مشاغل در خرداد اظهارنامه مالیاتی را ارائه خواهند کرد.

به گزارش یوپنا به نقل از واحد مرکزی خبر، سید کامل تقوی نژاد افزود: در سال های قبل صاحبان مشاغل و عمده اشخاص حقوقی و مالکان املاک اجاره ای مکلف بودند تا پایان تیر اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند که این موضوع هم برای مردم ایجاد مشکل می کرد و هم در سازمان امور مالیاتی با ازدحام مواجه می شدیم.

وی با اشاره به اصلاح قانون مالیاتی که از ابتدای سال ۹۵ درحال اجراست، افزود: بر این اساس از امسال مقرر شد اشخاص حقوقی در تیر و اشخاص حقیقی در خرداد اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: این امر باعث تکریم بیشتر مودیان و سهولت کار مراجعه کنندگان خواهد شد.