بررسی لایحه بودجه ۹۵، امروز پایان می یابد
بررسی لایحه بودجه ۹۵، امروز پایان می یابد

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی، با شاره به اینکه بررسی لایحه بودجه ۹۵ کشور در صحن علنی مجلس تمام میشود، اظهار داشت: بررسی لایحه در ۳۱ فروردین ماه با رسیدگی به موارد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق خاتمه می یابد. محمد دهقان گفت: با توجه به طرح ها و لوایح اولویت دار […]

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی، با شاره به اینکه بررسی لایحه بودجه ۹۵ کشور در صحن علنی مجلس تمام میشود، اظهار داشت: بررسی لایحه در ۳۱ فروردین ماه با رسیدگی به موارد ارجاع شده به کمیسیون تلفیق خاتمه می یابد.

محمد دهقان گفت: با توجه به طرح ها و لوایح اولویت دار مجلس در رسیدگی به آنها؛ بررسی لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس به احتمال زیاد به مجلس دهم موکول می شود ولی ما تمام سعی و تلاشمان بر این است که بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم انجام شود؛ اما امکان تصویب آن در این مجلس تار به نظر میرسد.