بیست و پنجمین سمینار جبر ایران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری
بیست و پنجمین سمینار جبر ایران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری

بیست و پنجمین سمینار جبر ایران در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ به میزبانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برکزار می گردد. آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ می باشد.

بیست و پنجمین سمینار جبر ایران در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ به میزبانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برکزار می گردد.

آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ می باشد.