بیست و پنجمین سمینار جبر ایران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری
بیست و پنجمین سمینار جبر ایران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری

بیست و پنجمین سمینار جبر ایران در روزهای 29 و 30 تیرماه 1395 به میزبانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برکزار می گردد. آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 اردیبهشت 1395 می باشد.

بیست و پنجمین سمینار جبر ایران در روزهای 29 و 30 تیرماه 1395 به میزبانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برکزار می گردد.

آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 اردیبهشت 1395 می باشد.

upna