صنعت خودرو پتانسیل اول شدن در منطقه را دارد
صنعت خودرو پتانسیل اول شدن در منطقه را دارد

محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه کشور ترکیه دراین صنعت کمی از ما جلوتر است، گفت: امیدواریم امسال صنعت خودروسازی ترکیه را کنار زده و جایگاه واقعی خود را بدست آورد. نجفی منش همچنین از جمله مسائلی را که باعث شده صنعت خودرو با مشکل روبرو شود، تحریم، مشکلات داخلی و همچنین کمبود نقدینگی دانست. […]

محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه کشور ترکیه دراین صنعت کمی از ما جلوتر است، گفت: امیدواریم امسال صنعت خودروسازی ترکیه را کنار زده و جایگاه واقعی خود را بدست آورد.

نجفی منش همچنین از جمله مسائلی را که باعث شده صنعت خودرو با مشکل روبرو شود، تحریم، مشکلات داخلی و همچنین کمبود نقدینگی دانست.