ضرورت معافیت تولیدکنندگان از مالیات
ضرورت معافیت تولیدکنندگان از مالیات

سید تقی حجازی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کاشان گفت: یکی از ترمزهای توسعه صنعت داخلی مالیات است، میزان پولی دریافتی دولت از صنایع در مقایسه با خسارت های وارده به خاطر ترس ملت از مالیات بسیار قابل توجه است. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کاشان ادامه داد: یکی از تشویق هایی که صنایع و سرمایه […]

سید تقی حجازی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کاشان گفت: یکی از ترمزهای توسعه صنعت داخلی مالیات است، میزان پولی دریافتی دولت از صنایع در مقایسه با خسارت های وارده به خاطر ترس ملت از مالیات بسیار قابل توجه است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کاشان ادامه داد: یکی از تشویق هایی که صنایع و سرمایه ها را به سمت تولید سوق می دهد معاف کردن بخش تولیدی از مالیات است.

وی در خصوص شرایط صنعت پس از آزادسازی سرمایه های بلوکه شده ایران اظهار داشت: در صوتی که پول های بلوکه شده آزاد شود و اگر مدیریت این پول ها به شکل گذشته باشد برای تولیدگنندگان داخلی تفاوتی نمی کند مگر اینکه این منابع در جهت نوسازی و بهسازی صنایع داخلی صرف شود.

حجازی همچنین اذعان داشت: در سرمایه گذاری ها اگر وزارت صنعت و بانک مرکزی نماینده ناظری داشته باشند دیگر با این مشکل مواجه نخواهیم شد که منابع به اسم سرمایه گذاری در بحث تولید در جای دیگری صرف شود و این بحث نظارت لازم را می طلبد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کاشان آینده، صنعت و جامعه را پس از تغییرات پیش رو چنین عنوان کرد و افزود: آزاد شدن پول بلوکه شده، سرمایه گذاری های خارجی علاوه براینکه چرخه اقتصاد را به گردش در می آورد بلکه سبب اشتغال زایی در کشور می شود.

حجازی تاکید کرد: علاوه بر موارد فوق مانعی برای واردات بی رویه نیز خواهد شد.

وی تحقق شعار اقتصادی سال را تشریح کرد و گفت: برای تحقق شعار سال نیازمند ایستادگی منطقی در برابر قاچاق و واردات بی رویه هستیم و تولید داخل و صادرات را به شکل اصولی تقویت کنیم در غیر این صورت در حد شعار باقی خواهد ماند.

حجازی در پایان تصریح کرد: تنها، باور مسئولان می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند و به جای قوانین دست و پا گیر برای بخش تولید آئین نامه های اجرایی را در دستور کار خود قرار دهند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران