مرگ دلخراش یک فیل کامبوجی + عکس
مرگ دلخراش یک فیل کامبوجی + عکس

یک فیل کامبوجی به دلیل خستگی بیش ازحد به خاطر  15 سال سواری درگرمای شدید  40 درجه  دچار حمله فلبی شده که پس از عبور از گذرگاه گردشگران درآنگکور وات مرد . گفتنی است در انگلیس پروژه ای برای محافظت ازنسل فیل ها در کامبوج  طراحی کرده اند .   منبع: باشگاه خبرنگاران

یک فیل کامبوجی به دلیل خستگی بیش ازحد به خاطر  15 سال سواری درگرمای شدید  40 درجه  دچار حمله فلبی شده که پس از عبور از گذرگاه گردشگران درآنگکور وات مرد .

گفتنی است در انگلیس پروژه ای برای محافظت ازنسل فیل ها در کامبوج  طراحی کرده اند .

9

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

upna