نفت سبک آمریکا کماکان در مرز ۴۷ دلار
نفت سبک آمریکا کماکان در مرز ۴۷ دلار

به گزارش یوپنا، نفت برنت دریای شمال قیمت ۴۸دلار و۱۴سنت در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.  قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با کاهش ۱۱ سنت به قیمت ۴۶٫۱۱ دلار به ازای هر بشکه معامله شد.  همچنین سبد نفتی اوپک به قیمت ۳۴٫۷۴ دلار در بازارهای جهانی به فروش می رسد. 

به گزارش یوپنا، نفت برنت دریای شمال قیمت ۴۸دلار و۱۴سنت در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت. 

قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با کاهش ۱۱ سنت به قیمت ۴۶٫۱۱ دلار به ازای هر بشکه معامله شد. 

همچنین سبد نفتی اوپک به قیمت ۳۴٫۷۴ دلار در بازارهای جهانی به فروش می رسد.