نفت سبک آمریکا کماکان در مرز 47 دلار
نفت سبک آمریکا کماکان در مرز 47 دلار

به گزارش یوپنا، نفت برنت دریای شمال قیمت 48دلار و14سنت در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.  قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با کاهش 11 سنت به قیمت 46.11 دلار به ازای هر بشکه معامله شد.  همچنین سبد نفتی اوپک به قیمت 34.74 دلار در بازارهای جهانی به فروش می رسد. 

به گزارش یوپنا، نفت برنت دریای شمال قیمت 48دلار و14سنت در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت. 

قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با کاهش 11 سنت به قیمت 46.11 دلار به ازای هر بشکه معامله شد. 

همچنین سبد نفتی اوپک به قیمت 34.74 دلار در بازارهای جهانی به فروش می رسد. 

upna