نشست فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری دو کشور ایران و آلمان
نشست فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری دو کشور ایران و آلمان

نشست فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری دو کشور ایران و آلمان امروز با حضور محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و اورنیش بنتر بوخ، معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در محل سالن مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود. به گزارش یوپنا، در […]

نشست فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری دو کشور ایران و آلمان امروز با حضور محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و اورنیش بنتر بوخ، معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در محل سالن مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود.

به گزارش یوپنا، در این نشست مشاوران وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون بانک صنعت و معدن و معاون وزیر نیرو سخنرانی خواهند داشت.

همچنین "آندراس کلمن" مدیر ارشد اجرایی آژانس انرژی آلمان نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

گفتنی است این نشست با حضور ۳۰۰ تن از فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی ایران وآلمان از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود.