پشت پرده حضور ناگهاني وزير در اتاق كفاشيان
پشت پرده حضور ناگهاني وزير در اتاق كفاشيان

بر اساس نص صریح اساسنامه چنانچه هیچ یک از نامزدها موفق به اخذ دو سوم آرای رای دهندگان نشوند انتخابات به دور دوم می کشد و اگر این اتفاق در دور دوم هم رخ ندهد انتخابات از نو برگزار می شود.   به گزارش "یوپنا"، یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تأیید این خبر گفت:«برداشت رسانه‌ها از ابطال انتخابات […]

بر اساس نص صریح اساسنامه چنانچه هیچ یک از نامزدها موفق به اخذ دو سوم آرای رای دهندگان نشوند انتخابات به دور دوم می کشد و اگر این اتفاق در دور دوم هم رخ ندهد انتخابات از نو برگزار می شود.

 

به گزارش "یوپنا"، یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تأیید این خبر گفت:«برداشت رسانه‌ها از ابطال انتخابات اشتباه بوده است. بیشتر رسانه‌ها نوشته‌اند اگر در مرحله اول هیچ یک از نامزدها نتوانند دو سوم آراء را کسب کنند انتخابات تجدید می‌شود. درصورتی که انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود اما در دور دوم هم این شرط برای رئیس وجود دارد. به واقع دو نفری که به دور دوم می‌روند برای رئیس شدن در صورت حضور هر 74 عضو مجمع باید 49 رأی بیاورند. این فقط برای رئیس است و دیگر کاندیداها با نیم بعلاوه یک رأیمثبت خواهند آورد. اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود و یکی از دو نامزد دو سوم آراء را کسب نکنند انتخابات ریاست مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و در آینده برگزار خواهد شد.»

این عضو هیئت‌رئیسه در خصوص برخی درخواست‌ها مبنی بر اینکه انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال با رأی نیم بعلاوه یک باید برگزار شود، گفت: «بله درخواست‌هایی از ما شده است اما این عملاً امکان‌پذیر نیست چراکه اساسنامه فدراسیون فوتبال به ما چنین اجازه‌ای رانمی‌دهد. اگر قرار به تغییر در ماده 26 یعنی انتخابات باشد جلسه مجمع عمومی باید برگزار گردد و اساسنامه تغییر کند و به تأیید فیفا هم برسد که این دست‌کم نزدیک به 50 روز طولمی‌کشد.»


حضور سرزده وزیر ورزش و جوانان در فدراسیون فوتبال

گفته می‌شود حضور سرزده وزیر ورزش و جوانان در فدراسیون فوتبال که ظهر روز چهارشنبه اتفاق افتاده در همین راستا بوده که البته کمی عجیب به نظر می‌رسد.  

خبرهای رسیده حکایت از این دارد در هفته  های اخیر به دفعات از علی کفاشیان خواستهشده که برخی از بندهای ماده 26 که در مورد انتخابات بحث می‌کند را به استناد اختیارات قانونی هیئت رئیسه در ماده 83  و به خاطر ابهام تغییر داده و در نهایت قانون نیم بعلاوه یک را در انتخابات اعمال کند.

نکته جالب اینکه در جلسه مجمع عمومی پیشین یکی از مواردی که مورد نظر علی کفاشیان بود و قرار به تغییرش بود همین بند از ماده 26 بوده که نامزدها با رأی نیم بعلاوه یک می‌توانندرئیس شوند! در آن برهه از زمان دکتر گودرزی از اعضای مجمع خواست بررسی تغییرات جدید اساسنامه را به جلسه بعدی موکول کنند و دلیلش هم این بود که تغییرات اساسنامه در آستانه انتخابات شائبه حمایت از علی کفاشیان را پیش خواهد آورد.


ماده ای که مورد درخواست است

آنهایی که موافق اجرای قانون نیم بعلاوه یک در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال هستند ازهیئت رئیسه خواسته‌اند به استناد ماده 83 برخی از بندهای ماده 26 را تغییر دهد. در بندهایماده 83 این چنین آمده است:

ماده 83 -موارد پیش بینی نشده احتمالی و غیرمترقبه

۱ -هیئت رئیسه تصمیم گیری نهایی در مورد رسیدگی به مواردی که در حالت اضطراری پیشمی‌آید و در اساسنامه پیش بینی نشده است را به عهده دارد.

این در حالی است که در ماده 26 – انتخابات – همه چیز صریح و رک است و هیچ ابهامی وجود ندارد که هیئت رئیسه در مورد آن مشورت و تصمیم گیری کند. از همه مهم‌تر تغییر اساسنامهاصلاً در حیطه وظایف هیئت رئیسه نیست. تنها هیئت رئیسه پیشنهاد می‌دهد و موارد جدید بعد از تدوین از سوی کمیته مقررات در جلسه اعضای مجمع عمومی مطرح می‌شود و در صورت تصویب از سوی اعضای مجمع اجرایی خواهد شد.

گفتنی است در جلسه فردا صبح نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا هم حضور دارد و حرکتی خلاف اساسنامه قطعاً فوتبال ایران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. اگر رئیس موفق به اخذ دو سوم رأی نشود و این رأی مورد قبول واقع شود این پرسش برای کنفدراسیون فوتبال آسیا و هم چنین فیفا پیش خواهد آمد که چرا رئیس جدید فدراسیون فوتبال دو سوم آراء را کسب نکرده و با رأیی کمتر از این مقدار رئیس شده است؟ طبیعتاً اگر در چنین شرایطی شائبه دخالت ارگان‌های دولتی پیش آید فوتبال ایران تعلیق خواهد شد و بهتر است یک باردیگر تکرار کنیم فیفا با هیچ کشوری شوخی ندارد و به تازگی کویت، این کشور عرب حوزهخلیج فارس که کمک‌های زیادی به فیفا داشته را به خاطر دخالت مقامات دولتی تعلیق کرده و حاضر هم نیست این تعلیق را بردارد.


ماده ۲۶ چه می گوید ؟

ماده 26 -انتخابات
۱ -برای برگزاری انتخابات، مجمع باید با حضور اکثریت دو سوم کل اعضا تشکیل شود.
۲ -انتخابات موضوع بند 3 ماده 23 اساسنامه با رأی کتبی و مخفی انجام می‌شود.
۳ -برای این که یک فرد به استثنای رئیس انتخاب شود، در دور اول رأی گیری، کسب اکثریتمطلق (۱+۵۰)% آرای اعضای حاضر الزام است در دورهای بعدی رأی گیری، رأی بیشتر، سرنوشت رأی گیری را مشخص می‌کند.

۴ -در صورتی که سرنوشت انتخابات در دور اول مشخص نشود، دو نفر کاندیدای دارای بالاترینآراء در دور اول انتخاب و در رأی گیری دور دوم شرکت می‌نمایند.
۵ -در صورتی که در دور اول انتخابات، بیشتر از دو نفر از کاندیداها دارای بالاترین آراء و مساویبا هم باشند، تمامی افراد دارای بالاترین رأی برابر به دور بعد راه می‌یابند.
۶ -در دور دوم چنانچه آرای دو نفر کاندیدا مساوی باشد، فرد منتخب از طریق قرعه تعیینمی‌شود.
۷ -انتخاب رئیس، نواب رئیس، خزانه دار و بازرس به صورت کتبی و انفرادی و برای پنج نفر عضودیگر هیئت رئیسه به صورت توأمان انجام می‌شود.
۸ -برای انتخاب رئیس، کسب اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر مورد نیاز است.
۹ -انتخاب رئیس قبل از انتخاب سایر اعضای هیئت رئیسه صورت می‌گیرد. بعد از مشخص شدن رئیس فدراسیون، در مورد نامزدهای پیشنهادی وی برای پست‌های نایب رئیسی رأیگیری می‌شود. در صورتی که هر کدام از نامزدهای معرفی شده حد نصاب لازم را به دستنیاوردند، رئیس ملزم به معرفی فرد دیگری تا حداکثر یک ماه آتی به مجمع خواهد بود.
همان طور که می بنید هیچ یک از بندهای این ماده دارای ابهام نیست و از سویی حوزه اختیارات اعضای هیئت رئیسه این چنین تعریف شده است:
ماده 35 -اختیارات هیئت رئیسه
۱ -مسئولیت برگزاری و انجام هماهنگی‌های لازم برای مجامع عادی و فوق‌العاده.
۲ -تصویب روسا و اعضای کمیته‌های فدراسیون بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون.
۳ -تصویب روسا، معاونین و اعضای رکن قضایی بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون.
۴ -تصویب تشکیل کمیته‌های موقت در صورت نیاز بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون.
۵ -بررسی و تصویب آئین نامه‌های ارائه شده به وسیله کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون.
۶ -نصب یا عزل دبیرکل فدراسیون بر اساس پیشنهاد رئیس فدراسیون.
۷ -معرفی خزانه دار و بازرسان مستقل به مجمع.
۸ -تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اداره سازمان اداری و کمیته‌هایفدراسیون.
۹ -حصول اطمینان از اجرای صحیح اساسنامه و هماهنگی‌های لازم برای اجرا.
۱۰ -تعلیق یا رفع آن از یک عضو یا سازمان وابسته به فدراسیون تا مجمع بعدی.
۱۱ -تفویض بخشی از وظایف و اختیارات هیئت رئیسه به دیگر قسمت‌های فدراسیون.
۱۲ -اتخاذ کلیه تصمیمات لازم برای اداره فدراسیون که در اساسنامه به مجمع یا رکن دیگریتفویض نشده باشد.
۱۳ -تصمیم گیری در خصوص مکان، زمان و تعداد تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌هایفدراسیون.
اینجا هم به وضوح می‌بینید که به اعضای هیئت رئیسه اجازه داده نشده که در اساسنامه دست ببرند و اصلاً تغییر اساسنامه در حیطه وظایف آنها نیست.


هیئت رئیسه: کوتاه نمی آییم


۹ عضو هیئت رئیسه در آخرین نشستی که داشته‌اند تاکید کرده‌اند به هیچ وجه راضی به زیر پا گذاشتن قانون نیستند و انتخابات باید طبق اساسنامه برگزار شود. یعنی رئیس در صورتیانتخاب خواهد شد که یا در دور اول یا در  دور دوم دو سوم آراء مأخوذه را کسب کند و اگر این اتفاق در دور دوم رخ ندهد انتخابات تجدید می‌شود. از آنجایی که ابتدا انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود اگر رئیس انتخاب نگردد به صورت خودکار انتخابات نواب و اعضای هیئت رئیسه هم برگزار نخواهد شد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این خبر را تأیید کرد و گفت:«ما کوتاه نمی آییم آئیم. نیمبعلاوه یک در مورد رئیس غیر قانونی است.»

به نوعی باید گفت اجابت خواسته کسانی که خواستار اجرای قانون نیم بعلاوه یک در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال هستند امکان پذیر نیست و بر اساس اساسنامه احتمال از نو برگزار شدن انتخابات هم وجود دارد در صورتی که هیچ یک از نامزدها در دور اول و دوم موفق به اخذ دوم سوم آراء مأخوذه نشوند.

منبع:ورزش سه