انتصاب اعضای ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی
انتصاب اعضای ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای ذبیح اله سلمانی و رضا قمی زاده را به سمت اعضای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی این وزارتخانه منصوب کرد. به گزارش یوپنا، در متن حکمی که از سوی محمد شرفشاهی صادر شده، آمده است: نظر به […]

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای ذبیح اله سلمانی و رضا قمی زاده را به سمت اعضای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش یوپنا، در متن حکمی که از سوی محمد شرفشاهی صادر شده، آمده است: نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به سمت اعضای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت اقتصاد منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری با سایر اعضاء در ایفای وظایف محوله موفق و موید باشید.