بنگر غايب بزرگ سرخپوشان برابر گسترش فولاد
بنگر غايب بزرگ سرخپوشان برابر گسترش فولاد

علیرضا حقيقت پزشك پرسپوليس گفت: بنگر بهبودى كامل را بدست نياورده است براين اساس برانكو تشخيص داده از اين بازيكن در بازى فردا استفاده نكند.  وى ادامه داد: تيم پزشكى تمام سعى اش را براى رفع مصدوميت بنگر انجام داد اما متأسفانه وى به بهبودى كامل نرسيد بنابراين اين بازيكن در بازى فردا مقابل گسترش […]

علیرضا حقيقت پزشك پرسپوليس گفت: بنگر بهبودى كامل را بدست نياورده است براين اساس برانكو تشخيص داده از اين بازيكن در بازى فردا استفاده نكند. 

وى ادامه داد: تيم پزشكى تمام سعى اش را براى رفع مصدوميت بنگر انجام داد اما متأسفانه وى به بهبودى كامل نرسيد بنابراين اين بازيكن در بازى فردا مقابل گسترش حضور ندارد به هرحال كادر پزشكى تلاشش را مى كند كه بنگر را به بازى آخر ليگ برساند. 

وى در پايان درباره وضعيت كفشگرى خاطر نشان كرد: اين بازيكن هم به علت مصدوميت قادر به همراهى پرسپوليس در بازى فردا نيست. 

گفته مى شود برانكو قرار است از زوج اومانيا – ماريچ در بازى فردا استفاده كند. 

منبع:باشگاه خبرنگاران