وزیر علوم میهمان دانشگاه پیام نور است
وزیر علوم میهمان دانشگاه پیام نور است

گروه دانشگاه؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز برای افتتاح چند پروژه به دانشگاه پیام نور می آید. به گزارش خبرگزاری یوپنا؛ دکتر محمد فرهادی قرار است ضمن بازدید از دانشگاه، چند پروژه از جمله خبرگزاری رسمی پیام نور را افتتاح نماید. گفتنی است در این بازدید، دکتر فریدون مدیرکل وزارتی، وزارت علوم ایشان را همراهی […]

گروه دانشگاه؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز برای افتتاح چند پروژه به دانشگاه پیام نور می آید.

به گزارش خبرگزاری یوپنا؛ دکتر محمد فرهادی قرار است ضمن بازدید از دانشگاه، چند پروژه از جمله خبرگزاری رسمی پیام نور را افتتاح نماید.

گفتنی است در این بازدید، دکتر فریدون مدیرکل وزارتی، وزارت علوم ایشان را همراهی می کند.

انتهای پیام