علم ریاضی نقش بی بدیلی بر اقتصاد دارد
علم ریاضی نقش بی بدیلی بر اقتصاد دارد

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان در مراسم افتتاحیه هشتمین همایش ملی ریاضی و کاربرد آن در سایر علوم بیان کرد: تولید علم مهمترین عنصر رشد توسعه اقتصادی و سیاسی هر کشور است و در صورتی که برنامه ریزی کلان کشوری برمبنای پژوهش و فناوری باشد وضعیت اقتصادی آن نیز بهبود می یابد. محمدرضا جعفری […]

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان در مراسم افتتاحیه هشتمین همایش ملی ریاضی و کاربرد آن در سایر علوم بیان کرد: تولید علم مهمترین عنصر رشد توسعه اقتصادی و سیاسی هر کشور است و در صورتی که برنامه ریزی کلان کشوری برمبنای پژوهش و فناوری باشد وضعیت اقتصادی آن نیز بهبود می یابد.
محمدرضا جعفری عنوان کرد: تمامی رشته های مهندسی به ریاضی وابسته بوده و تولیدات اقتصادی چون صنعت نفت، پتروشیمی، دارویی و الکترونیکی نیز از ریاضی استفاده می کنند و در حقیقت علم ریاضی تاثیر مستقیم بر صنعت و پیشرفت سایر علوم دارد .
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت علم ریاضی در پیشرفت کشور بر آن شدیم هشتمین همایش ملی ریاضی و کاربرد آن در سایر علوم را برگزار کنیم .
جعفری اضافه کرد: برگزاری همایش های علمی نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان پژوهشگران دارد و امیدواریم این همایش نیز بستری برای ارتباط دانشگاه با پژوهشگران باشد.
شایان ذکر است در هشتمین همایش ملی ریاضی حدود ۲۵۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده که ۱۰۸ مقاله به صورت شفاهی ارایه خواهد شد و ۶۰ مقاله نیز برای ارائه به صورت پوستر برگزیده شده اند.