اصلاح شرایط معاملات شهرداری تهران/ درصورت فراهم نبودن مناقصه‌ و‌ مزایده، کمیسیون معاملات شهرداری تصمیم‌گیرنده است
اصلاح شرایط معاملات شهرداری تهران/ درصورت فراهم نبودن مناقصه‌ و‌ مزایده، کمیسیون معاملات شهرداری تصمیم‌گیرنده است

عضو هیات‌رئیسه فراکسیون مدیریت‌شهری‌ وروستایی مجلس از اصلاح آیین‌نامه معاملات شهرداری‌تهران خبر داد وگفت: نحوه معاملات شهرداری‌ تهران در صورت میسر‌ نبودن انجام مناقصه یا مزایده از سوی کمیسیون معاملات شهرداری تعیین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری یوپنا به نقل از خانه ملت، ابوذر ندیمی در توضیح طرح اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ارائه شده […]

عضو هیات‌رئیسه فراکسیون مدیریت‌شهری‌ وروستایی مجلس از اصلاح آیین‌نامه معاملات شهرداری‌تهران خبر داد وگفت: نحوه معاملات شهرداری‌ تهران در صورت میسر‌ نبودن انجام مناقصه یا مزایده از سوی کمیسیون معاملات شهرداری تعیین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا به نقل از خانه ملت، ابوذر ندیمی در توضیح طرح اصلاح ماده (۱۴) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ارائه شده از سوی شورای عالی استان ها، اظهار داشت: مجلس به منظور شفاف سازی معاملات شهرداری در تلاش است تا در صورت میسر نبودن برگزاری مناقصه و مزایده، معامله بر مبنای نظر کمیسیون تصمیم گیرنده درباره معاملات شهرداری تهران مطابق با ارزش مالی آن انجام شود.

نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ماده ۱۴ آیین نامه معاملات شهرداری تهران که مجلس در پی اصلاح آن است، ادامه داد: در این ماده قید شده هرگاه کمیسیون مرکب از معاون مالی و اداری شهرداری و دونفر عضو عالی‌مقام شهرداری که به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب انجمن شهر انجام معامله را از طریق ترک مناقصه تجویز کند با توجه به مبلغ معامله بارعایت مفاد ماده ۳۱ این آیین ‌نامه عمل خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق اصلاح صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی مجلس، ماده ۳۱ در توضیح ماده ۱۴ آیین نامه معاملات شهرداری تهران حذف و ماده ۳۳ این آیین نامه جایگزین آن شده است، گفت: در ماده ۳۱ که با رای کمیسیون اقتصادی از ماده ۱۴ حذف شده، مواردی را که معاملات بدون تشریفات مزایده یا مناقصه و حراج باید انجام شود، نام برده شده بود.

ندیمی ادامه داد: بنابر ماده ۳۳ که جایگزین ماده ۳۱ در ماده ۱۴ آیین نامه مذکور شده، در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهی‌واحد مربوط و تایید کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ میسر یا به مصلحت نباشد، معامله بارعایت مراتبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام می‌شود.

عضو هیات‌رئیسه فراکسیون مدیریت‌شهری‌ و روستایی مجلس شورای اسلامی، انجام معاملات شهرداری تهران را مطابق با ارزش مالی بر اساس اصلاحات انجام شده خواند و گفت: با اصلاح طرح  آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، شهرداری‌ تهران در انجام معاملات از بلاتکلیفی رهایی می‌یابد.

ماده ۱۴ آیین نامه معاملات شهرداری تهران در کمیسیون اقتصادی بدین صورت اصلاح شده و منتظر تایید نهایی در صحن علنی مجلس است: در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد شهرداری می‌تواند مناقصه راتجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیونی مرکب از معاون مالی و اداری شهرداری و دونفر عضو عالی مقام شهرداری که به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب انجمن شهر تعیین می‌شوند احاله کند، هرگاه کمیسیون انجام معامله را از طریق ترک مناقصه تجویز کند با توجه به مبلغ معامله بارعایت مفاد ماده ۳۳ این آیین ‌نامه عمل خواهد شد.

 در ماده ۳۳ این آیین‌نامه آمده است؛ در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش توجیهی‌ واحد مربوط و تایید کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت معامله بارعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد انجام می‌شود.

الف ـ در مورد معاملات تا مبلغ ده میلیون ریال با تصویب شهردار تهران در حدود اختیارات‌ تفویض شده به شهردار موضوع تبصره الحاقی به بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری‌.

ب ـ در مورد معاملات از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال با موافقت شهردار تهران و تایید شورای شهر و وزارت کشور.

ج ـ در مورد معاملات یکصد میلیون ریال و بیشتر به پیشنهاد شهردار تهران با تایید شورای شهرو وزارت کشور و تصویب هیات وزیران‌.

تبصره ـ شهردار تهران می‌تواند در موارد مذکور در ماده ۳۳ اختیار خود را تا مبلغ دو میلیون‌ ریال به روسای مناطق شهرداری و مدیران کل یا مدیران عامل سازمان های تابعه و وابسته تفویض‌ نماید.

انتهای پیام