کشاورزان در انتظار تعیین نرخ برگ سبز چای/ کشت فراسرزمینی پس از استفاده از ظرفیت داخلی عملیاتی شود
کشاورزان در انتظار تعیین نرخ برگ سبز چای/ کشت فراسرزمینی پس از استفاده از ظرفیت داخلی عملیاتی شود

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ برگ سبز چای باید هرچه سریعتر اعلام شود، گفت: اولویت کشت، کاشت در اراضی داخلی است، بنابراین کشت فراسرزمینی پس از استفاده از ظرفیت داخلی عملیاتی شود. به گزارش خبرگزاری یوپنا، ناصرعاشوری قلعه رودخانی درباره کشت فرا سرزمینی، گفت: برخی مواقع در کشت فرا سرزمینی می توانیم از منابع دیگر […]

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ برگ سبز چای باید هرچه سریعتر اعلام شود، گفت: اولویت کشت، کاشت در اراضی داخلی است، بنابراین کشت فراسرزمینی پس از استفاده از ظرفیت داخلی عملیاتی شود.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، ناصرعاشوری قلعه رودخانی درباره کشت فرا سرزمینی، گفت: برخی مواقع در کشت فرا سرزمینی می توانیم از منابع دیگر کشورها استفاده بهینه کنیم. این درحالی است که هزینه تولید محصول در کشت فراسرزمینی باید  پایین تر از هزینه تولید داخلی تمام شود، اما بر طبق توسعه تولید داخلی ما باید درگام نخست مزیت های اقتصاد کشاورزی را در داخل مهیا کنیم.

تولید داخلی باید به کشت فراسرزمینی ارجح باشد

نماینده  مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در راستای عملیاتی کردن شعار اقتصاد مقاومتی باید از اراضی بایر در راستای افزایش تولیدات کشاورزی استفاده  بهینه کنیم، تصریح کرد: تولید داخلی باید ارجح  به کشت فراسرزمینی باشد.

وی درباره وضعیت چایکاران اعلام کرد: خوشبختانه طلب، چایکاران پرداخت شده اما، نرخ برگ سبز چای هنوز اعلام  نشده است، بنابراین چایکاران براین اساس بسیار نگران  هستند.

عاشوری قلعه رودخانی، افزود: هرسال نرخ  برگ سبز چای در فروردین  و اردیبهشت تعیین می شود. از همین رو چایکاران انتظار دارند شورای اقتصاد نرخ  برگ سبز چای را سریع تر اعلام کند.

عضو کمسییون اقتصادی  مجلس با بیان این که تعیین سریع تر نرخ برگ سبز برای کشاورز دلگرمی ایجاد می کند، یادآورشد: چایکاران علی الاحساب محصول  را تحویل می دهند، زیرا  محصول برداشت شده است، اما نرخ  برگ سبز چای هنوز مشخص نشده است.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام