رونمایی از تندیس مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
رونمایی از تندیس مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

به گزارش یوپنا، در همایش «مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» (CSR) از تندیس این همایش به معنای عدالت اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست رونمایی شد. همایش «مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» صبح دیروز (سه شنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه) با حضور وزیران نفت و بهداشت و مدیران ارشد وزارت نفت آغاز بکار کرد و […]

به گزارش یوپنا، در همایش «مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» (CSR) از تندیس این همایش به معنای عدالت اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست رونمایی شد.

همایش «مسئولیت اجتماعی شرکت؛ مسئولیت اجتماعی صنعت نفت» صبح دیروز (سه شنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه) با حضور وزیران نفت و بهداشت و مدیران ارشد وزارت نفت آغاز بکار کرد و عصر فردا (چهارشنبه، ٢٩ اردیبهشت ماه) به کار خود پایان می دهد.