کسب رتبه دوم در بخش علم سنجی از نظر انتشار مقالات علمی
کسب رتبه دوم در بخش علم سنجی از نظر انتشار مقالات علمی

به گزارش خبرگزاری یوپنا به نقل از  روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، در آخرین رتبه بندی منتشره در بخش علم سنجی و انتشار مقالات علمی، دانشگاه پیام نور توانست با انتشار ۱۸۹۷۲ مقاله رتبه دوم را بعد از دانشگاه تهران به خود اختصاص دهد. در این رتبه بندی دانشگاه های تربیت مدرس، علم و صنعت […]

به گزارش خبرگزاری یوپنا به نقل از  روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، در آخرین رتبه بندی منتشره در بخش علم سنجی و انتشار مقالات علمی، دانشگاه پیام نور توانست با انتشار ۱۸۹۷۲ مقاله رتبه دوم را بعد از دانشگاه تهران به خود اختصاص دهد.
در این رتبه بندی دانشگاه های تربیت مدرس، علم و صنعت ایران و فردوسی مشهد در جایگاه های بعدی و پس از دانشگاه پیام نور قرار گرفتند.

رتبه بندی دانشگاه های ایران و علم سنجی مقالات

 

 

 

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۲۷۲۵۱ ۱۷۳۲۲ ۴۸
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۱۸۹۷۲ ۱۳۲۰۱ ۵۰
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۴۰۶۶ ۹۲۴۴ ۴۹
۴ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۳۰۷۷ ۹۵۵۹ ۳۷
۵ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۱۷۳۶ ۷۷۸۵ ۴۱
۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۰۰۱۶ ۶۵۸۲ ۴۵
۷ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۹۱۱۶ ۶۲۱۲ ۳۸