افزایش نرخ ۱۶ ارز
افزایش نرخ ۱۶ ارز

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۱ خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس ۱۶نرخ ارز افزایش و ۲۰ارز کاهش و ۳ نرخ ارز ثابت ماند.   منبع: باشگاه خبرنگاران

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۱ خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس ۱۶نرخ ارز افزایش و ۲۰ارز کاهش و ۳ نرخ ارز ثابت ماند.

 

نرخ 16 ارز افزایش یافت

نرخ 16 ارز افزایش یافت

منبع: باشگاه خبرنگاران