افزایش نرخ 16 ارز
افزایش نرخ 16 ارز

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه 1 خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس 16نرخ ارز افزایش و 20ارز کاهش و 3 نرخ ارز ثابت ماند.   منبع: باشگاه خبرنگاران

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه 1 خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس 16نرخ ارز افزایش و 20ارز کاهش و 3 نرخ ارز ثابت ماند.

 

نرخ 16 ارز افزایش یافت

نرخ 16 ارز افزایش یافت

منبع: باشگاه خبرنگاران

upna