به گزارش خبرگزاری یوپنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، در دستور کار قرار دادند و سه ماده مورد ایراد آن را با اصلاحاتی و با هدف تأمین نظر شورای نگهبان تصویب کردند. بر اساس […]

به گزارش خبرگزاری یوپنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، در دستور کار قرار دادند و سه ماده مورد ایراد آن را با اصلاحاتی و با هدف تأمین نظر شورای نگهبان تصویب کردند.

بر اساس ماده الحاقی ۸ که از سوی نمایندگان اصلاح و تصویب شد، در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیک در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور، حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تائید هیأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیک و با ورقه رأی انجام می‌شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هر یک از آرای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آرا انجام می‌شود و نهایتاً صورتجلسه تنظیم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده الحاقی، در سامانه انتخابات الکترونیک باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل، از حق قانونی خود استفاده کنند.

نمایندگان در ادامه ماده الحاقی ۹ را نیز با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب کردند:

رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیک نباشند، می‌توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن استفاده کنند.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی ۱۱ را که به مجازات‌های تخلف‌های انتخاباتی الکترونیک اختصاص دارد، به این شرح اصلاح و تصویب کردند:

کلیه جرایم و تخلفات در خصوص شناسه کدها، صورتجلسات و اسناد الکترونیک در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد ۳ تا ۱۱، ۱۹ تا ۲۱، ۲۶ تا ۲۹ و ۳۵ تا ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ می‌شود. آئین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

/انتهای پیام