میانگین مصرف روزانه بنزین از مرز ٧٨ میلیون لیتر گذشت
میانگین مصرف روزانه بنزین از مرز ٧٨ میلیون لیتر گذشت

به گزارش یوپنا، میانگین مصرف بنزین از ابتدای اردیبهشت ماه امسال با ٢,٥ درصد رشد به ٧٨ میلیون و ٥٥٠ هزار لیتر رسید، در حالی که مصرف روزانه بنزین در مدت مشابه پارسال ٧٠ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر بود. بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی روز ٣٠ اردیبهشت‌ ماه بالاترین میزان مصرف با ٨٥ […]

به گزارش یوپنا، میانگین مصرف بنزین از ابتدای اردیبهشت ماه امسال با ٢,٥ درصد رشد به ٧٨ میلیون و ٥٥٠ هزار لیتر رسید، در حالی که مصرف روزانه بنزین در مدت مشابه پارسال ٧٠ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر بود.

بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی روز ٣٠ اردیبهشت‌ ماه بالاترین میزان مصرف با ٨٥ میلیون و  ٨٠٠ هزار لیتر ثبت شد، کمترین مقدار مصرف نیز مربوط به روز ١٧ اردیبهشت‌ماه با ٦٣ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر بود.  

این گزارش حاکی از آن است که مقدار مصرف بنزین روز جمعه (٣١ اردیبهشت‌ماه) ٧١ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر بوده است؛ مصرف نفت‌گاز دیروز (جمعه، ٣١ اردیبهشت ماه) از مرز ٥٢ میلیون لیتر گذشت.

میانگین مصرف نفت‌گاز در اردیبهشت ماه با ٦٤ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر نسبت به مدت مشابه سال پیش ١٦,٢ درصد کاهش  داشته است.

منبع: شانا