آیت الله جنتی رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شد
آیت الله جنتی رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شد

آیت‌الله احمد جنتی با کسب ۵۱ رای رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان شد. آیت الله امینی ۲۱ رای و آیت الله هاشمی شاهرودی ۱۳ رای کسی کردند پس از رای گیری از کاندیداهای نواب رئیس خبرگان ، آیت الله موحدی کرمانی به عنوان نائب رئیس اول و آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان نائب رئیس […]

آیت‌الله احمد جنتی با کسب ۵۱ رای رئیس پنجمین دوره مجلس خبرگان شد.

آیت الله امینی ۲۱ رای و آیت الله هاشمی شاهرودی ۱۳ رای کسی کردند

پس از رای گیری از کاندیداهای نواب رئیس خبرگان ، آیت الله موحدی کرمانی به عنوان نائب رئیس اول و آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند.