تاکید تهران – ورشو بر ضرورت ارتقا و توسعه همکاری در حوزه های اقتصادی و تجاری
تاکید تهران – ورشو بر ضرورت ارتقا و توسعه همکاری در حوزه های اقتصادی و تجاری

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور بین الملل نخست وزیری لهستان، ‌ ضمن ابراز خرسندی از تدارک دو کشور برای امضای موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته، بر ضرورت ارتقا و توسعه همکاری ایران و لهستان در دیگر حوزه ها، ازجمله اقتصادی و تجاری تاکید کردند. به گزارش یوپنا، دکتر […]

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور بین الملل نخست وزیری لهستان، ‌ ضمن ابراز خرسندی از تدارک دو کشور برای امضای موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته، بر ضرورت ارتقا و توسعه همکاری ایران و لهستان در دیگر حوزه ها، ازجمله اقتصادی و تجاری تاکید کردند.

به گزارش یوپنا، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و خانم " اندرس " وزیر امور بین الملل نخست وزیری لهستان که صبح امروز در محل نخست وزیر لهستان دیدار کردند ،‌ ضمن ابراز خرسندی از تدارک دو کشور برای امضای موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته، بر ضرورت ارتقا و توسعه همکاری ایران و لهستان در دیگر حوزه ها، از جمله اقتصادی و تجاری تاکید کرد.
تاکید بر تقویت همکاری های أستانی دو کشور در زمینه های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی؛ از دیگر محورهای مورد توافق دکتر رحمانی فضلی و خانم اندرس در این دیدار بود که در این ارتباط مقرر شد تا طرفین با معرفی نمایندگان منتخب خود، زمینه برنامه ریزی مناسبی را در راستای امکان برقراری ارتباط منسجم و هماهنگ بین ١٦ استان لهستان با استانهای کشورمان فراهم نمایند.
همچنین در این ارتباط مقرر شد کمیته ای مرکب از نمایندگان منتخب دو کشور،مسئولیت تهیه و مبادله ظرفیت های موجود تجاری، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری استانهای کشور را تهیه و از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله نمایند.
خانم اندرس که فرزند ژنرال ولادیسلاو اندرس فرمانده نیروهای مسلح لهستان در جریان سالهای ١٩٤٢-١٩٤١( جنگ دوم جهانی) در شرق می باشد، ‌در پایان از پذیرایی و میزبانی مهربانانه و بسیار خوب مردم ایران از حدود صد و بیست و یک هزار ( ١٢١ هزار) مهاجر لهستانی که در جریان جنگ دوم جهانی وارد ایران شدند و همچنین حفظ اثار و بناهای آن دوران تقدیر و تشکر کرد.