رویکرد آموزش ترکیبی را گزینه مطلوب نظام آموزشی دانشگاه پیام نور معرفی کرد.
رویکرد آموزش ترکیبی را گزینه مطلوب نظام آموزشی دانشگاه پیام نور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، رییس پژوهشکده آموزش از دور دانشگاه پیام نور در نشست هم اندیشی رویکرد مطلوب نظام آموزشی دانشگاه که با شرکت روسای دانشکده ها و مدیران کل ستادی و تنی چند از استادان برجسته دانشگاه برگزار شد، با اشاره به توانمندیهای بیش از 250 استاد تمام و دانشیار و حضور 1200 استادیار […]

به گزارش خبرگزاری یوپنا، رییس پژوهشکده آموزش از دور دانشگاه پیام نور در نشست هم اندیشی رویکرد مطلوب نظام آموزشی دانشگاه که با شرکت روسای دانشکده ها و مدیران کل ستادی و تنی چند از استادان برجسته دانشگاه برگزار شد،

با اشاره به توانمندیهای بیش از 250 استاد تمام و دانشیار و حضور 1200 استادیار در رشته های مختلف که تجربیات گرانبهایی در زمینه آموزش چهره به چهره و حضوری  در هر سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دارند و از سویی وجود فضاهای آموزشی اعم از هزاران کلاس و آزمایشگاه و لابراتوار تکیه صرف به آموزشهای الکترونیکی را اندیشه ای غیر منطقی دانست و رویکرد آموزش ترکیبی را بهترین گزینه برای نظام آموزشی دانشگاه اعلام کرد. ایشان رویکرد یادگیری ترکیبی را هماهنگ با فلسفه وجودی دانشگاههای باز  و استفاده همزمان از امکانات آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری  معرفی کرد.دکتر زندی افزود بزودی شاکله علمی و آیین نامه ای نظام آموزش ترکیبی از سوی پژوهشکده آموزش از دور  تدوین و جهت طرح در شورای دانشگاه تقدیم ریاست دانشگاه خواهد شد.

upna