طی سه روز آینده شاهد بارش های پراکنده در شمال غرب کشور هستیم
طی سه روز آینده شاهد بارش های پراکنده در شمال غرب کشور هستیم

به گزارش  یوپنا، براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی با ارسال امواجی از تراز میانی جو طی سه روز آینده بارش های پراكنده ای را در شمال غرب انتظار خواهیم داشت. در سایرمناطق كشور جوی نسبتا پایدار همراه با وزش باد حاكم خواهد بود. همچنین با توجه به شكل گیری پدیده […]

به گزارش  یوپنا، براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی با ارسال امواجی از تراز میانی جو طی سه روز آینده بارش های پراكنده ای را در شمال غرب انتظار خواهیم داشت.

در سایرمناطق كشور جوی نسبتا پایدار همراه با وزش باد حاكم خواهد بود. همچنین با توجه به شكل گیری پدیده گرد و خاك بر روی كشور عراق امروز برای استانهای واقع در نوارغربی كشور باد و گردوخاك همراه با كاهش دید افقی و كیفیت هوا پیش بینی می شود.

استان ها

پیش بینی وضعیت آب و هوا

اراک

صاف گاهی وزش باد و غبارمحلی

اردبیل

كمی ابری دربعدازظهر نیمه ابری و رگبارورعدوبرق

ارومیه

قسمتی ابری گاهی وزش باد واحتمال بادوگردوخاك

اصفهان

صاف و غبارصبحگاهی گاهی كمی ابری و وزش باد

اهواز

صاف تا كمی ابری در بعضی ساعات وزش باد و بادوگردوخاك

ایلام

كمی ابری و وزش باد در بعضی ساعات بادوگردوخاك

بجنورد

صاف تا كمی ابری گاهی وزش باد

بندرعباس

صاف تا كمی ابری و غبارصبحگاهی

بوشهر

صاف تا كمی ابری همراه با غبارمحلی

بیرجند

صاف تا كمی ابری همراه با بادوگردوخاك

تبریز

كمی ابری تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق

تهران

صاف گاهی وزش باد

خرم آباد

صاف تا كمی ابری همراه با افزایش باد و بادوگردوخاك

رشت

كمی ابری تا نیمه ابری

زاهدان

صاف گاهی غبارمحلی و وزش باد

زنجان

قسمتی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و بارش پراكنده و وزش باد

ساری

كمی ابری همراه با مه صبحگاهی

سمنان

كمی ابری دربعدازظهر وزش باد

سنندج

صاف دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد واحتمال بادوگردوخاك

شهر کرد

صاف تا كمی ابری گاهی وزش باد

شیراز

صاف همراه با وزش باد

قزوین

صاف تا كمی ابری گاهی وزش باد دربعدازظهر افزایش ابر

قم

صاف تا كمی ابری دربعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

کرج

صاف گاهی وزش باد

کرمان

صاف تا كمی ابری دربعدازظهر بادوگردوخاك

کرمانشاه

صاف و بادوگردوخاك

گرگان

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد واحتمال بارش پراكنده

مشهد

صاف تا كمی ابری دربعدازظهر رشدابردرارتفاعات دربعدازظهر وزش بادشدید

همدان

كمی ابری گاهی وزش باد

یاسوج

صاف تا كمی ابری همراه با وزش باد و غبارمحلی

یزد

صاف تا كمی ابری گاهی وزش باد

 
منبع: باشگاه خبرنگاران
 

 

انت