ديدار معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم با هماهنگ كننده كل كميته دايم همكاري هاي علمي فناوري سازمان همكاري اسلامي در اسلام آباد
ديدار معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم با هماهنگ كننده كل كميته دايم همكاري هاي علمي فناوري سازمان همكاري اسلامي در اسلام آباد

درحاشيه سي ومين نشست كميته اجرايي و پانزدهمين اجلاس مجمع عمومي كميته دائم همكاري هاي علمي فناوري سازمان همكاري اسلامي، دكتر وحيداحمدي معاون پژوهش و فناوري  وزارت علوم و هيئت همراه با پروفسور شوكت حميد خان هماهنگ كننده كل كميته دايم همكاري هاي علمي فناوري سازمان همكاري اسلامي (COMSTECH) در محل كامستك در اسلام آباد […]

درحاشيه سي ومين نشست كميته اجرايي و پانزدهمين اجلاس مجمع عمومي كميته دائم همكاري هاي علمي فناوري سازمان همكاري اسلامي، دكتر وحيداحمدي معاون پژوهش و فناوري  وزارت علوم و هيئت همراه با پروفسور شوكت حميد خان هماهنگ كننده كل كميته دايم همكاري هاي علمي فناوري سازمان همكاري اسلامي (COMSTECH) در محل كامستك در اسلام آباد پاكستان ديدار و گفتگو كردند .
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، در اين ملاقات دو طرف بر ضرورت انسجام و هماهنگي بيشتر براي توسعه همكاري هاي علمي و فناوري ميان كشورهاي اسلامي و طراحي مدل جديدي از همكاري بين كشورها تاكيد كردند. همچنين در اين ديدار دكتر احمدي پيشنهاد تاسيس صندوق بين اسلامي سرمايه هاي خطر پذير ، حمايت كامستك از درج جايزه مصطفي در سند نهايي اجلاس و برنامه ده ساله علم و فناوري كشورهاي اسلامي، آمادگي ايران براي پذيرش مرجع ملي آموزش هاي فني و مهارتي در جهان اسلام آمادگي براي ارايه بورس تحصلي به كشورهاي اسلامي و تاكيد بر حمايت ايران از سه شبكه كشورهاي اسلامي موجود در كشورمان  را مطرح كرد كه مورد حمايت و تاييد شوكت خان قرار گرفت. 
گفتني است سي ومين نشست كميته اجرايي و پانزدهمين اجلاس مجمع عمومي كميته دائم همكاري هاي علمي فناوري سازمان همكاري اسلامي (COMSTECH) با حضور وزراي علوم و فناوري كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي از ۱۰ تا ۱۲ خرداد ماه در اسلام آباد پاكستان برگزار مي شود.