دکتررضائی صوفی رییس دانشگاه پیام نور گیلان در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای دانشگاه پیام نوردر استان گیلان :
دکتررضائی صوفی رییس دانشگاه پیام نور گیلان در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای دانشگاه پیام نوردر استان گیلان :

تولید محتوای الکترونیکی مطلوب یکی از اولویت های مهم دانشگاه پیام نور است. سومین کارگاه آموزشی شیوه های نوین و منطبق سازی شده تولید محتوا و آموزش الکترونیکی با حضور ، دکتر رضایی رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان ، دکتر حسن علیزاده مدیر کل دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای و ۶۰ […]

تولید محتوای الکترونیکی مطلوب یکی از اولویت های مهم دانشگاه پیام نور است.

سومین کارگاه آموزشی شیوه های نوین و منطبق سازی شده تولید محتوا و آموزش الکترونیکی با حضور ، دکتر رضایی رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان ، دکتر حسن علیزاده مدیر کل دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای و ۶۰ نفر از اعضای هیات علمی استان های گیلان ، زنجان و قزوین به میزبانی دانشگاه پیام نور استان گیلان برگزار شد . این کارگاه در راستای توانمند سازی، ترغیب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور برای تولید محتواهای الکترونیکی و در راستای افزایش کیفیت آموزشی و تولید محتواهای درسی و کمک درسی برگزار شد .
دکتررضایی صوفی رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت : توانمندسازی اعضای هیات علمی به منظور تولید محتوای الکترونیکی مناسب و انجام تحقیقات و پژوهش های لازم و استفاده از تجارب اساتید این رشته می تواند در جهت ارتقای آموزشهای آزاد و چند رسانه ای دانشگاه پیام نور و شیوه های نوین و منطبق سازی شده تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه پیام نور نقش به سزایی داشته باشد و خوشبختانه دانشگاه پیام نور با تولید محتوای الکترونیکی مناسب بهترین خدمات آموزشی را به متقاضیان تحصیل در این دانشگاه ارائه می دهد . وی برگزاری این کارگاه را گامی موثر در جهت تولید مطلوب محتوای الکترونیکی در دانشگاه پیام نور دانست .

دکتر علیزاده در کارگاه آموزشی تولید محتوا در گیلان: دانشگاه پیام نور سعی دارد با راه اندازی تلویزیون تعاملی آموزش را به خانه های مردم ببرد.


دکتر علیزاده مدیر کل دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای دانشگاه پیام نور نیز در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی درگیلان گفت: دانشگاه پیام نور در راستای افزایش کیفیت آموزشی و تولید محتواهای درسی و کمک درسی سعی دارد مواد درسی را از نوشتاری به چند رسانه ای تبدیل نماید و با افزایش توانمندی اساتید در تولید محتوای مناسب، خدمات مطلبوب تری به دانشجویان ارائه کند.
وی افزود: دانشگاه در نظر دارد با راه اندازی تلویزیون تعاملی آموزش را به خانه های مردم ببرد. 
مدیر کل دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای یادآور شد تاکنون بیش از ۶۰۰عضو علمی برای تولید و نظارت بر محتوای الکترونیکی داوطلب شده اند.