مظلومی در آستانه برکناری
مظلومی در آستانه برکناری

به گزارش یوپنا، با توجه به نتايج اخيري كه مظلومي سرمربي ابي ها براي اين تيم در مسابقات ليگ برتر رقم زده بود به همين دليل برخي از اعضاي هيات مديره باشگاه نسبت به اين مساله واكنش نشان دادند و خواهان بركناري مظلومي و جايگزين جديد براي نيمكت ابي ها شدند اما در هر صورت […]

به گزارش یوپنا،
با توجه به نتايج اخيري كه مظلومي سرمربي ابي ها براي اين تيم در مسابقات ليگ برتر رقم زده بود به همين دليل برخي از اعضاي هيات مديره باشگاه نسبت به اين مساله واكنش نشان دادند و خواهان بركناري مظلومي و جايگزين جديد براي نيمكت ابي ها شدند اما در هر صورت كار به جايي كشيد كه مظلومي در جلسات اخير هيات مديره از سوي اعضا أبقا شد و به كار خود ادامه داد و قرار شد بازي فينال اخرين فرصت براي او باشد كه باز هم مظلومي از اين ازمايش سر بلند بيرون نيامد و اين مساله باعث ناراحتي مجدد مديران باشگاه شد تا جايي كه افشارزاده در ميان هواداران حاضر در خرمشهر اعلام كرده كه به زودي تصميم جديدي براي نيمكت استقلال يعني همان كادر فني خواهد گرفت 

به طور حتم پس از بازگشت مديران استقلال از خرمشهر جلسه اي طي يكي دو روز اينده تشكيل و نسبت به تغيير و تصميمات لازم در خصوص نيمكت استقلال صحبت هاي لازم صورت مي گيرد و نتيجه نهايي اعلام مي شود اما با تمام اين تفاسير و با وجود اينكه مظلومي يك سال ديگر با ابي ها قرار داد دارد.