برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز دهدشت
برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز دهدشت

جشن دانش آموختگی تعداد 300 نفر از دانشجوی دانشگاه پیام نورمرکز دهدشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، اولین جشن فارغ التحصیلی تعداد ۳۰۰ دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد دهدشت در فرهنگسرای ارشاد کهگیلویه برگزار شد. 

upna