کاهش نسبی دما طی سه روز آینده
کاهش نسبی دما طی سه روز آینده

طی سه روز آینده در در شمال غرب، سواحل شمالی، ارتفاعات و دامنه ھای جنوبی البرز کاھش نسبی دما پیش بینی می شود.

به گزارش یوپنا، تحلیل و بررسی نقشه ھای پیش یابی ھواشناسی بیانگر عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو از نوار شمالی کشور می باشد، بر این اساس طی سه روز آینده بویژه در ساعات بعدازظھر و اوایل شب ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق گاھی وزش باد شدید موقت در شمال غرب، سواحل شمالی، ارتفاعات و دامنه ھای جنوبی البرز و شمال شرق کشور و کاھش نسبی دما در نوار شمالی کشور پیش بینی می شود. 

طی سه روز آینده خلیج فارس و تنگه ھرمز و دریای عمان از بعدازظھر چھارشنبه و طی روز پنجشنبه به سبب وزش باد شدید مواج خواھد بود. 

ھمچنین طی ھمین مدت در جنوب شرق و شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواھد داد که پدیده گرد و خاک در پاره ای از نقاط دور از انتظار نخواھد بود. 

طی دو روز آینده در ساعات بعدازظھر با وزش با شدید موقتی در مناطقی از مرکز و غرب کشور احتمال وقوع پدیده گرد و خاک می باشد.

 
خلیج فارس مواج می شود

امیر سرکرده کارشناس هواشناسی در تشریح وضعیت هوای کشور گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، امروز وزش باد شدید را در قسمت شرقی کشور مثل سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی همچنین در نواحی شمالی کشور نیز مثل آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، دامنه‌های البرز و خراسان شمالی و رضوی بارش‌های باران را خواهیم داشت.

در دو روز آینده شرایط ناپایدار را برای استان‌های ذکر شده خواهیم داشت و در بقیه نقاط آسمانی صاف همراه با وزش باد پیش‌بینی می شود و همین وزش باد باعث مواج شدن آب‌های خلیج فارس می شود. دمای هوا نسبت به دو روز گذشته کاهش پیدا کرده به طوری که دمای تهران امروز ۴ درجه کاهش را نشان می دهد.

 

استان ها

پیش بینی وضعیت آب و هوا

اراک

صاف دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد درپاره ای نقاط غبارمحلی

اردبیل

کمی ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظھر رگبارورعدوبرق و وزش باد

ارومیه

کمی ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظھر رگبارورعدوبرق و وزش باد

اصفهان

کمی ابری گاھی غبارمحلی دربعدازظھر وزش باد

اهواز

کمی ابری دربعدازظھر وزش باد

ایلام

کمی ابری دربعدازظھر وزش باد

بجنورد

نیمه ابری گاھی وزش بادشدید در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق

بندرعباس

غبارمحلی ھمراه با مه صبحگاھی دربعدازظھر بادوگردوخاک و دریا مواج

بوشهر

صاف گاھی وزش باد و غبارمحلی و دریا مواج

بیرجند

کمی ابری دربعدازظھر بادوگردوخاک و افزایش ابر

تبریز

کمی ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظھر رگبارورعدوبرق و وزش باد

تهران

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد

خرم آباد

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد

رشت

کمی ابری بتدریج افزایش ابر و بارش پراکنده گاھی رعدوبرق و وزش باد

زاهدان

صاف درپاره ای نقاط غبارمحلی دربعدازظھر بادوگردوخاک

زنجان

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر گاھی رگبارورعدوبرق و وزش باد

ساری

کمی ابری بتدریج افزایش ابر و بارش پراکنده گاھی رعدوبرق و وزش باد

سمنان

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد با احتمال رگبارورعدوبرق

سنندج

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده

شهر کرد

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد و غبارمحلی

شیراز

صاف دربعدازظھر وزش باد درپاره ای نقاط غبارمحلی

قزوین

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق گاھی وزش بادشدید

قم

صاف دربعدازظھر افزایش ابر و بادوگردوخاک

کرج

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر گاھی وزش بادشدید

کرمان

صاف دربعدازظھر بادوگردوخاک

کرمانشاه

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد

گرگان

کمی ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظھر رگبارورعدوبرق و وزش باد

مشهد

کمی ابری بتدریج افزایش ابر دربعدازظھر رگبارورعدوبرق گاھی وزش بادشدید

همدان

کمی ابری دربعدازظھر افزایش ابر و وزش باد

یاسوج

کمی ابری گاھی وزش باد و غبارمحلی

یزد

صاف گاھی غبارمحلی دربعدازظھر وزش باد

 
منبع: باشگاه خبرنگاران