بازدیدقائم مقام دانشگاه پیام نور از مرکز تفت
بازدیدقائم مقام دانشگاه پیام نور از مرکز تفت

قائم مقام دانشگاه پیام نورازمرکز تفت بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:دکتر اکبری ضمن ابراز خرسندی از توانمندیها و امکانات مناسب  دانشگاه پیام نور مرکز تفت عنوان کرد.سازمان مرکز ی دانشگاه پیام نور از کلیه طرحهای عمرانی با مشارکت ۵۰%بخش خصوصی و کمکهای خیرین حمایت کامل کرد و ۵۰% بقیه اعتبارات پروژه های عمرانی را تامین خواهد کرد. ایشان بر توسعه و حمایت کامل از شرکت های دانش بنیان  تاکید کرد و از فراهم سازی زیرساختهای لازم برای حمایت موثر از این شرکتها در دانشگاه پیام نور خبر داد. دکتر اکبری برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور را منحصر به فرد دانست  وگفت کیفیت آزمونها درپایان ترم در دانشگاه پیام نوراز کیفیت بالایی برخوردار است واین امر به دلیل سیستم منحصر به فرد این دانشگاه است.  دکتر محمدی رییس دانشگاه پیام نور  مرکز تفت در این جلسه گزارشی از وضعیت عمومی مرکز تفت ارائه کرد وافزود :با مساعدت و همکاری سازمان مرکزی مرکز تفت بتواند جایگاه شایسته و ممتاز خود در سطح استان و کشور را  بدست آورد . گفتنی است .تکمیل طرحهای عمرانی،توسعه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری،شناسایی و فعال نمودن پتانسیل های بالقوه مرکز تفت و… از جمله اولویتهای پیام نور مرکز تفت میباشد.