قهرمانی تیم فوتبال هنرمندان ایران در مسابقات جهانی مسکو
قهرمانی تیم فوتبال هنرمندان ایران در مسابقات جهانی مسکو

تیم فوتبال هنرمندان کشورمان با شکست تیم آلمان در مسابقات فوتبال جهانی هنرمندان در شهر مسکو قهرمان این مسابقات شد

2

3

5

6

7