مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور خبر داد
مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور خبر داد

کسب سهمیه حضور در سیزدهمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور توسط دانشگاه پیام نور

 به گزارش یوپنا، مدیر کل تربیت بدنی از سهیمه کسب شده دانشگاه پیام نور در سیزدهمین المپیاد دانشجویی خبرداد
دکتر نصیرزاده گفت: سیزدهمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور از تاریخ ۲۷ تیر لغایت ۵ مرداد ماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد که با توجه به اعلام اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تیم های بدمینتون ( پیام نور تهران ) تنیس روی میز ( پیام نور فارس ) دو و میدانی ( پیام نور مشهد ) موفق به کسب سهمیه در این رویداد بزرگ ورزشی شده اند .
نصیرزاده در ادامه عنوان داشت: مسابقات در بخش آقایان از تاریخ ۱۰ مرداد ماه لغایت ۱۹ مرداد ماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد که با عنایت به اعلام اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تیم های بدمینتون ( پیام نور زنجان ) تنیس روی میز ( پیام نور اصفهان ) کشتی آزاد ( پیام نور تهران ) و کشتی فرنگی ( پیام نور خوزستان ) دو و میدانی ( پیام نور کرمانشاه ) شنا ( پیام نور اصفهان ) موفق به کسب سهیمه در این المپیاد گردیده اند .
مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا امکان کسب سهیمه بیشتر وجود دارد افزود: در حال رایزنی با مسئولین وزارت علوم هستیم امیدواریم که بتوانیم در رشته های فوتسال آقایان و بانوان و هندبال بانوان و بسکتیال آقایان سهمیه ای کسب نماییم